Referencie

Referencie 2020

Referencie 2020

 • Modernizácia skladových technológií v Sečovciach a Zemplínskej Teplici, AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
 • Pozberová linka so sušičkou Mathews Company L 1350a čističkouPETKUS A12, Poľnohospodárske družstvo Bošáca
 • Výroba a montáž reverzného závitovkového dopravníka DZ250 pod leštičky, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT130, l = 7bm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba závitovky fí 200, l = 2.500 mm, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s320, P-4 mm, HARDOX 450, SMZ, a.s. Jelšava
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A12, KomAgrartechnik, s.r.o. Marcelová
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A 09, MVDr. Karch Jozef, Michalovce - Sejkov
 • Výmena redlerových reťazí RD 250, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D290/d89/s290, P-4mm, D500/d114/s500, P-10mm materiál tr. 11523, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výroba segmentov závitovky D340/d114,3/s240 resp. s280, P-6 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka RDs250, l=12bm, P=2,2kW, TAURUS, s.r.o. Chrudím
 • Výmena 3 ks pásových dopravníkov za reťazové dopravníky RD260, ARIMEX, s.r.o. Bratislava, str. Humenné
 • Výroba závitovky D250/d88,9/s170, l = 5.695mm, EUROVIA SK, a.s. Košice – Barca
 • Výroba segmentov závitovky D320/d108/s250, S355, P-5 mm, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výmena kapsových (KD 56.20) a reťazových dopravníkov (RD 260) vrátane prislúchajúcich prvkov spádovej dopravy a elektroinštalácie, ANJA, spol. s.r.o. Bratislava, str. Smolenice
 • Rekonštrukcia dopravných ciest - SO Staré silo, kapsový dopravník na tlakovú odolnosť 50 kPa, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. Boleraz.
 • Posklizňová linka Pikárec s sitovým triedičom JCM 10223, sušičkou Mathews Company L1000 s výmenníkom tepla od BPS a 3 x silo Symaga o kapacite 3 x 1068 t, PROAGRO Radešínska Svratka a.s., 592 33 Radešínská Svratka 61
 • Nadstavba sušičky Mathews Company MC 675, AGROCONSULTING spol, s.r.o. Jatov, str. Andovce
 • Rekonštrukcia kapsového dopravníka, Cemix, s.r.o. Veľké Leváre
 • Výroba strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba závitovky D250/d60,3/s170, 4 x L = 1.900mm, 2 x L = 2.380mm,GIM - S s.r.o. Ľubotice
 • Výroba nerezovej závitovky AISI316, l = 2.690mm, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba dvoch kusov dopravníkov DZT250, l = 6.900mm, P = 2,2kW, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
 • Výmena zariadení na čistenie a triedenie jačmeňa, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba zalomeného reťazového dopravníka RDz250, lc-13,5m, P = 3,0kW, SIAGRA s.r.o. Zlín-Malenovice
 • Výroba a montáž STG pre pozberovú linku Michaľany, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba, demontáž a montáž STG pre pozberovú linku, SLOVETRA, a.s. Nové Mesto nad Váhom
 • Výroba segmentov závitovky D225/d75/s200, D195/d102/s200, P-6mm, materiálHardox 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba závitovky D320/d152/s300, l = 7.380 mm, P-4mm, materiál 11523, LES, s.r.o. Trenčín
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov DZT 200, l = 5.500 mm, l = 11.000 mm, MAKS-D, s.r.o. Nováky
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou ZANIN PSC 10, Agrourbár Rimavská Seč, s.r.o.
 • Výroba segmentov závitovky, D350/d139,7/s200, P-3mm, materiál nerez AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba segmentov závitovky,D410/d130/s400, P-10mm, materiál S355, MEOS, s.r.o. Detva
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ250, l = 5.500mm a l = 8.000mm, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba STG pre pozberovú linku, FARMA NEMEŠANY s.r.o Nemešany
 • Výroba kapsových dopravníkov KG 56.20, H = 6.500mm, H = 7.700mm,THERMIUS, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky,D120/d60,6/s100, P-3mm, D200/d103/s160, P-5mm 11523, materiál 11 523, G&G filtration, s.r.o. Ružomberok
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT300, l = 9.000mm + dodávka sitového triedič typ OMEGA 080, prepravovaný materiál horčík,LUXRAM, s.r.o. Rozhanovce
 • Dodávka a montáž závitovkového dopravníka DZ 400, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky,D400/d150/s400, P-8mm, materiál Hardox, FONTANA, a.s. Dolný Kubín
 • Dodávka a montáž predčističky Buhler LAGA GrainPlus 20 E, BOWTEN s.r.o. Sečovce
 • Demontáž 6 ks zásobníkov múky, vrátane pneudopravy, Mlyn Pohronský Ruskov, a.s
 • Výmena elektroprevodoviek a úprava závitovkových dopravníkov DZ500, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Váženie sladu v medzioperačnom zásobníku, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba segmentov závitovky,D168/d89/s138, P-6mm, materiál S355, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba 6 ks závitovkových dopravníkov DZ160, l = 1.000mm, materiál nerez AISI 304, AGROEX, s. r. o. Piešťany
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ400, l = 1870, P = 7,5kW + atypický výpad,ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s330, P-8mm, materiál nerez AISI304, AMAN s.r.o. Markušovce
 • Oprava dopravných ciest, výroba a montáž STG,BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ500, l = 4.000, P = 3,0kW, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba závitoviek pre miešací kŕmny voz 2 x D440/d178/s320, P-10mm, l=2.930mm, materiál S355, AGROSVID, s.r.o. Beharovce
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT250, l = 12.000mm, P = 7,5kW, Calmit, spol.s.r.o Bratislava, závod Žirany
 • Výroba pásového dopravníka PD400, l = 4.850mm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba a montáž reťazových dopravníkov RD 260B a RD260 + prvky spádovej dopravy, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohodpodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ200, l = 6.000mm, P = 2,2kW + rotačný podávač RPGG 20-20, P = 0,75kW, MIDORIING, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D120/d40/s125, D150/d50/s150, P-6mm, materiál Hardox, D936/d736/s400, P-5mm, materiál S355, CONFAL a.s. Slovenská Ľupča
 • Výroba odstredivého odlučovača s príslušenstvom, Strojwood s. r. o. Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D290/d90/s290, P-4mm, materiál S355, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Generálna oprava reťazových dopravníkov a hradítok, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D500/d133/s355, P-8mm, materiál tr. 11, ZMOP, spol. s.r.o. Modrá
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2019

Referencie 2019

 • Modernizace zpracovatelského provozu – vybudovanie nových skladových kapacít, 4 x 2150 t + 6 x 380 t, VKS Pohledští Dvořáci a.s., Havlíčkův Brod
 • Skladové hospodárstvo (obilné silo) 2 x 2000 ton, výkon dopravných ciest 150 t/h, Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké Ripňany
 • Dodávka a montáž nových dopravných ciest a čističky na silách č. 1 a 3, MJM agro Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž dopr. ciest jačmeňa a sladu pre novú linku Lausman, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba DZT200, l = 5000, P = 1,5kW, LADO, s.r.o. Prievidza
 • Výmena kapsových a reťazových dopravníkov, AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa
 • Výroba a montáž vzduchotesného reťazového dopravníka a rotačných podávačov, CHEMSTROJ, s.r.o. Strážske
 • Výroba segmentov závitovky D400/d114/s320-pravé, P-10mm, materiál tr. 11523, CEMDESIGN, spol. s.r.o. Trenčín
 • Výroba segmentov závitovky D120/d38/s80. P-6mm, Hardox 450, Turčianske obilné mlyny
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka RDs 160, L – 15 m, PD Močenok
 • Výroba reťazového vyprázdňovacieho zalomeného dopravníka RDvz160, l – 9m, SIAGRA s.r.o. Zlín-Malenovice
 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5,AGRO - BIO s.r.o., Závadka
 • Lisovanie segmentov závitovky z donesených výpalkov, D300/d133/s150, D320/d133/s300, P-8mm, MOTOSPOL SK s.r.o. Hanušovce nad Topľou
 • Výroba segmentov závitovky D450/d219/s 250 – 450, P-10 mm, materiál tr 11 523, Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Výroba segmentov závitovky D185/d62/s100, P-8 mm, HARDOX 450 a D400/d108/s320, P-6 mm, mat. 11523, SMZ, a.s. Jelšava
 • Pozberová linka na úpravu komodít pre potreby kŕmenia v ŽV a spracovania sóje, AT DUNAJ spol. s.r.o. Rožňava, stredisko Dubník
 • Výroba nerezového trubkového závitovkového dopravníka DZT200, L-5m, AGROEKS a.s. Piešťany
 • Výroba segmentov závitovky D250/d60,5/s200, P-8 mm, Hardox 450, myWood Polomka Timber, s.r.o. Polomka
 • Výroba závitovky z Hardoxu podľa dodanej dokumentácie, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Oprava čističiek PETKUS K 547 a K 527, PD ŠARIŠAN Svinia
 • Výroba segmentov závitovky D195/d60,3/s120 a 145, P-4 mm, HARDOX 450, AMETYSs.r.o. Košice – Pereš
 • Výroba závitovky D500/d159/s300 L –9000 mm,materiál 11523, P-8 mm, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výroba segmentov závitovky D260/d60/s200, P-5 mm, materiál 11523, DA Servis, s.r.o. Púchov
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba závitovkových dopravníkov v rôznom prevedení, ILD SK, spol. s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D220/d61/s150 + s200, P-6 mm, materiál tr. 11, Eko Tree, s.r.o. Bardejov
 • Výroba a montáž pásového dopravníka, PD400, L-9.500 mm, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleraz
 • Výroba žľabových závitovkových dopravníkov DZ200, L-11 m, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba STG – reťazové, kapsové dopravníky a výpady DO podRD, UNISTROJ FG, spol. s.r.o. Sabinov
 • Dodávka naberákov JET 30-215, MAXI GRIPOV a gurtňových skrutiek, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž žľabového závitovkového dopravníka DZ250, pozink, BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Výroba dielov pre reťazové dopravníky RD260, RD420, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž reťazového dopravníka, RD260, L-14,5 m, Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
 • Výroba a montáž STG – reťazové dopravníky RD 260 + výpady, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohodpodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov DZ315, DZ400 a odlučovačov CM2000, CM1000 a CM 700, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D127/d50/s60, P-5 mm, HARDOX, PaB Závitovky s. r. o. Bratislava
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reťazových dopravníkov RD 260 a 315 + klapky, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba trubkového závitovkového dopravník DZT200, l - 7m, SNICO, s.r.o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky D250/d61/s160, P-6 mm, materiál S355, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, SILO s.r.o. Stonařov
 • Výroba segmentov závitovky D200/d60/s200, P-3 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba pásových dopravníkov PD 650 s podvozkom, CALENDULA, a.s. Nová Ľubovňa
 • Výroba segmentov závitovky D310/d114,3/s310, P-5 mm, D245/d102/s240, D325/d114,3/s310, P-6mm Hardox450, TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
 • Výroba nerezových kapsových dopravníkov KD 56.20, AGRORÁCIO, a.s. Senica
 • Výroba segmentov závitovky D380/d220/s250, P-6mm, D250/d89/s200, P-4mm, materiál tr. 11373, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba a montáž technológie pre dopravu pilín, Jozef Ligenza – LIGE, Kuková
 • Výroba segmentov závitovky D320/d139,7/s200 a 300, P-4mm, Hardox, CWT Metal s.r.o. Brzotín
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre naskladnenie podlahového skladu, SEMAT, a.s. Trnava
 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5, STS Levice, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre výrobňu kŕmnych zmesí,PD Spišské Bystré
 • Výroba zalomeného reťazového dopravníka RDvz260 a kapsového dopravníka KD56-20 + klapky, Ing. Zoltán Szabó-Raftys, Nové Zámky
 • Výroba segmentov závitovky D230/d108/s255, P-10mm, materiál tr. 11523, PWR - Plastic waste recycling, a. s., Bratislava
 • Výroba a montáž žľabových závitovkových dopravníkov na plnenie kŕmneho voza zo zásobníkov, Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre výrobňu kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo "Radošinka", Veľké Ripňany
 • Výroba dierovaných hlinikových plechov, Job Service s.r.o. Slanec
 • Výroba segmentov závitovky D200/d115/s170, P-4mm, materiál tr. 11523, MAKS-D, s.r.o. Prievidza
 • Výroba závitovky D160/d48,3/s150 pl.4, HARDOX, l-5 210mm, C-bau, spol. s.r.o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky D170 a 105/d60,3 a 35/s96 až 158, P-4 a 5 mm, materiál nerez AISI 304, PRO-GE, s.r.o. Nitra
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT290, l = 7 072mm, P = 3,0 kW, B+B ANLAGENBAU Gmbh, DETMOLD, DE
 • Výroba a montáž STG pozberovej linky, Brova, spol. s r.o. Chotča
 • Výroba a montáž STG pre výrobňu kŕmnych zmesí, NOVÁ BODVA, družstvo Turnianská Nová Ves
 • Výroba a montáž STG a čističky pre pozberovú linku, NOVÁ BODVA, družstvo Turnianská Nová Ves
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT280, l = 2 400mm, P = 1,5kW, MAKS-D, s.r.o. Prievidza
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT150, l = 5 000mm, P = 1,5kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky, rôzne priemery, stúpanie a materiál prevedenia, MENERT spol. s.r.o. Šaľa
 • Výroba a montáž STG pre pozberovú linku, AGRO - BIO s.r.o., Závadka
 • Výroba segmentov závitovky, D120/d42,4/s100, P-3mm, materiál nerez AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba reťazových dopravníkov RD 360, Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Spišské Vlachy
 • Oprava kapsového dopravníka KET 16, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Zastrešenie príjmového automobilového koša na VKS Milín, Primagra, a.s. Milín
 • Výroba segmentov závitovky D250/d61/s250, P-4mm, materiál nerez AISI 316 Ti, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov, DZ200, l=4 860mm a 5 000mm, P=1,5kW, SNICO, s.r.o. Bratislava
 • Oprava - servis násypky pásového podávača, COLAS Slovakia, a.s. Košice
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2018

Referencie 2018

 • Modernizácia linky na pozberovú úpravu hrachu, sóje a komodít pre ŽV- stredisko Veľká Maňa a Kmeťovo (2 x čistička PETKUS A09 + 1 x sušička Mathews Company L 1350, AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany
 • Dodávka a montáž dopravníkov pre Silo Svinná – Mlyn Trenčan, s.r.o. Trenčianská Turná
 • Dodávka a montáž triéru PETKUS, Indented Cylinder ZA 611 s príslušenstvom, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • II. etapa rekonštrukcie VKZ, Dávkovanie šrotov,miešaniea vrecovanie, AGREF, spol. s.r.o., Komárno
 • Výroba STG pre zaradenie do výrobných liniek projektu "Výstavba závodu na výrobu krmív a premixov na území prevádzky podniku DELTA LLC" ul. Sovetskaya, 2, okres Mashevsky, Poltava. ", Tekro Ltd., Spaska 5, office 60, 04071 Kyev, Ukraine
 • Dodávka a montáž STG naskladnenia podlahového skladu, Poľnohospodárske Družstvo Dolný Štál
 • Výroba segmentov závitovky fi.180 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, MOTOSPOL SK s.r.o., Hanušovce nad Topľou
 • Výroba a montáž Stg na dopravu koksu do KG RP1 a RP2, SlovZink, a.s., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi.180 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka
 • Výroba, montáž a oprava dopravných ciest na obilnom sile v Humennom, Arimex Bratislava spol. s r. o.
 • Modernizácia pozberovej linky + sušička Mathews Company L 1350, Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek
 • Modernizácia pozberovej úpravy zrnín + sušička Mathews Company L 1250, Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
 • Výroba segmentov závitovky fi.170 mm, P-10 mm, materiál HARDOX, TIBERI, s.r.o. Trenčín 5
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba segmentov závitovky fi. 350 mm, P-8 mm, materiál HARDOX, DELTA DEFENCE, a.s., Prešov
 • Výroba segmentov závitovky fi. 250 mm, fi. 160 mm, P-5 mm, materiál tr. S355, GreMI KLIMA, s.r.o., Žilina
 • Výroba segmentov závitovky fi. 315 mm, P-5 mm, materiál tr. 11 523, Duslo, a.s. Šaľa
 • Výroba segmentov závitovky fi. 350 mm a 380, P-8 a 10 mm, materiál tr. 11523 resp. HARDOX, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Realizácia nakládky voľne ložených otrúb : stavebné práce a súbor technologických zariadení, PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra
 • Výrobňa kŕmnych zmesí s výkonom4 t/h hotovej kŕmnej zmesi, GAMA - Poľnohospodárske družstvo, 072 14 Pavlovce nad Uhom
 • Dodávka náhradných dielov pre strojnú technológiu, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba 2 ks filtrov a 2 ks závitovkových dopravníkov DZ 320, B+R OK VZT, Banska Bystrica, spol. s.r.o.
 • Výroba 2 ks Pásový dopravník PD400, l – 8 m, ANPET Group s.r.o., Bočiar
 • Modernizácia dopravných ciest - inštalácia dopravníkov a prevažovacej váhy, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky D127/d50/s60, pl. hr.5mm-HARDOX450, PaB Závitovky s. r. o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 190 mm, P-3 mm, materiál HARDOX, DELTA DEFENCE, a.s., Prešov
 • Výroba nerezovej závitovky, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Rekonštrukcia síl č. 1 a 2-výmena reť. Dopravníkov, MJM agro Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 130 mm, P-4 mm, materiál nerez, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Technológia na pozberovú úpravu obilia, Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
 • Pozberová úprava sóje, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ 200, L-11 m, KUNST, spol. s.r.o., Hranice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 196 mm, P-4 mm, materiál tr. S355, AMETYSs.r.o., Košice – Pereš
 • Výroba 2 ks závitovkových dopravníkov DZ 320, DOLVAP, s.r.o., Varín
 • Výroba segmentov závitovky D185/d62/s100, P-8mm – HARDOX450, SMZ, a.s. Jelšava
 • Výroba a montáž plniacej hubice PH273DO, h = 4m, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky fi. 450, P-10mm, materiál tr. 11 523, Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Úprava zásobníka na otruby, PENAM, a.s. Brno – Zábrdovice
 • Výroba segmentov závitovky D116/d30/s53, P-6mm – HARDOX450, Confal a.s. Slovenská Ľupča
 • Výroba reťazových dopravníkov RDs160 - 6ks a výpadov VPD152DO - 8ks, TAURUS,s.r.o., Chrudim
 • Výroba strojnej technológie – reťazové, kapsové a závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba strojnej technológie – reťazové a kapsové dopravníky, prvky spádovej dopravy, Ing. Zoltán Szabó-Raftys, Nové Zámky
 • Výroba dopravníkov a posuvných uzáverov pre Odprášenie koncov spekacích pásov 1 až 4 pre USS Košice, ILD SK, spol. s r.o. Košice
 • Oprava predčističky Petkus K 523, BLAUMONT, s.r.o. Markušovce
 • Oprava čističky Petkus K 547, Poľnohospodárske družstvo Peder
 • Výroba segmentov závitovky D258/d128/s150/P-8mm, Hardox 450, myWood Polomka Timber, s.r.o. Polomka
 • Výroba segmentov závitovky fi. 196 a 225 mm, P-4 mm, materiál tr. S355, AMETYSs.r.o. Košice - Pereš
 • Výroba kapsového dopravníka KD 30.13, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Dodávka a montáž 2 ks kapsových dopravníkov(KD) a 4 ks reťazových dopravníkov (RD) s príslušenstvom, MLYN ŠTÚROVO, a.s. Pohronský Ruskov
 • Oprava čističky Petkus K 545, INTERAGROS, a. s. Trnava
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia – čistička PETKUS A 09 + morička, AGROVES s.r.o. Zalužice
 • Výroba segmentov závitovky D310/d114,3/s310, P-5 mm, Hardox 450, TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT200, l = 1200mm, P = 2,2kW, VST Engineering, spol. s r.o. Pardubice
 • Výroba pásových dopravníkov PD 250, L -7 a 9 m, BEKY, a.s. Snina
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ 200, Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • Výroba segmentov závitovky D480/d280/s250, P-12mm, materiál tr. S355, GIM - S s.r.o. Ľubotice
 • Výroba dvojchodej závitovky homogenizátora, BUKÓZA Export-Import, a.s. Hencovce
 • Výmena hornej hlavy kapsového dopravníka, dopravného pásu a naberákov, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2017

Referencie 2017

 • Výmena 4 ks kapsových dopravníkov o výške 20 -25 m, Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Technologická linka skladu mäkkých surovín, Liaharenský podnik Nitra, a.s
 • Technológia pozberovej úpravy a skladovania komodít špeciálnej RV a komodít pre ŽV, GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom
 • Dodávka a inštalácia čističky PETKUS K 541, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre mlyn Sládkovičovo,FOODTECH, s.r.o., Abrahám
 • Výroba 4 ks trubkových závitovkových dopravníkov fi.320 mm na dopravu dolomitického vápna, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Oprava čističky ASP 750, Polno SME s.r.o. Palárikovo
 • Dodávka a montáž Linky na výrobu osív (predčistička Buhler SMA 203, čistička Buhler TAS 154, morička PETKUS CT 05. sušička, prevažovacia váha), SEMAT, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž Haly na výrobu osív, SEMAT a.s. Trnava
 • Technológia výdaja odpadov a opláštenie príjmu jačmeňa v Pivovare Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Vybudovanie nových skladovacích kapacít vrátane potrebných technológii pre skladovanie a následnú úpravu vstupných surovín (obilnín) pre výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá (čistička Buhler TAS 154A + Cyklofilter LCAA 28-3,5 201-243m, 2 x skladovacie silo SC 12.22/20, 2.872 m3) VKS Pohledští Dvořáci a.s. Havlíčkův Brod
 • Pozberová úprava zrnín pre výrobňu kŕmnych zmesí (sušička Mathews Company L 1350), Roľnícke družstvo Voľa
 • Demontáž, dodávka a montáž cyklónov pozberovej linky vrátane aspiračného potrubia, Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Výroba nerezových závitoviek fi. 380 a 580 mm, materiál AISI 304, Trnava
 • Výroba nerezových segmentov závitovky fi. 400, AISI 316, ROLLER spol. s.r.o. Rimavská Sobota
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia- výmena čističky Buhler Farm Plus 20E, AgrodružstvoTurňa
 • Výroba a montáž obežnej závitovky OZ 250 pre silo fi. 19,10 m, ATEX prevedenie, POLINE, s.r.o. Nebovidy
 • Výroba segmentov závitovky fi. 400, materiál HARDOX, FONTANA, a.s., Dolný Kubín
 • Dodávka a montáž výrobne kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • Výroba strojnej technológie pre pozberovú linku ZOD Předslavice, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Výroba segmentov závitovky fi. 185, materiál HARDOX 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba reťazových dopravníkov RD 260 pre Enviral, a.s. Leopoldov, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž strojnej technológie podlahového skladu, Hronfruct Levice, a.s., Podlužany
 • Dodávka a montáž výrobne kŕmnych zmesí, Elektric Eko-systém, s.r.o., Hrabovec
 • Výroba reťazového dopravníka RD 360 a dolnej hlavy kapsového dopravníka, TAJBA, a.s., Čaňa
 • Sušička na obilie (Mathews Company L 1250) pre potreby ŽV s rekuperáciou teplého vzduchu PD Čečejovce, družstvo
 • Dodávka dopravných pásov pre korčekové dopravníky, Agropodnik, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž reťazového dopravníka RD 260, Tajba a.s. Čaňa
 • Dodávka a montáž reťazového dopravníka RD 420,Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. Boleráz
 • Výroba a inštalácia extrudéra ED 55 na suchú extrudáciu sóje, PD Choňkovce
 • Dodávka a montáž prevažovacej váhy s STG, SEMAT, a.s. Trnava
 • Výroba závitoviek pre posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Dodávka a montáž STG pre
 • Výmena reťazových dopravníkov, obežných dopravníkov, výmena hláv kapsových dopravníkov a prvkov spádovej dopravy na predzásobe zrna pre liehovar, BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí, AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o., Zemplínska Teplica
 • Pozberová úprava kŕmneho obilia - 40 t/h - hala1, 20 t/h – hala 2, PVOD Mokrance
 • Výroba a montáž 4 ks kaps. dopravníkov, prachotesné s tlakovou odolnosťou 50 kPa, Tate&Lyle Boleráz, s.r.o.
 • Výroba reťazových, kapsových, šnekových dopravníkov a zásobníkov pre sladovňu v Mlynici, AGROEKS a.s. Piešťany
 • Výroba kapsového dopravníka a závitovkových dopravníkov, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Dodávka a montáž čističky PETKUS A 09, Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
 • Výroba filtra FP05, B+R OK VZT, Banska Bystrica, spol. s.r.o.
 • Výroba segmentov závitovky fi. 280, P-8 mm, materiál HARDOX 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 220, P-4 mm, materiál tr. 11 523, PaB Závitovky s. r. o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 250, P-5 mm, materiál tr. S355, GreMI KLIMA, s.r.o., Žilina
 • Výmena reťazových dopravníkov DOR 80 za RD 260, Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
 • Výroba a inštalácia závitovkových dopravníkov DZT200, EUROVIA SK, a.s. Košice - Barca
 • Výroba závitovky fi. 250mm, l = 4160mm, listy z pl. hr. 4mm, tr. S355 a záv. listov D400/d108/s320, pl. 4mm-HARDOX, SMZ, a.s. Jelšava, divízia Bočiar
 • Výroba segmentov závitovky fi. 135, P-8 mm, materiál HARDOX 400, SILOMETAL spol s.r.o. Sečovce
 • Výroba závitoviek a segmentov závitovky rôznych priemerov, materiál NEREZ,Mateso s. r. o., Považská Bystrica
 • Výroba segmentov závitovky fi. 260, P-5 mm, materiál tr. S355, DA Servis, s.r.o. Púchov
 • Výroba segmentov závitovky fi. 380, P-5 mm, materiál tr. 11 373, GIM - S s.r.o., Ľubotice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 70, 108 a 133 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, MOTOSPOL SK s.r.o., Hanušovce nad Topľou
 • Výroba pásového dopravníka PD 650 pre dopravu štiepaného dreva,Pozemkové spoločenstvo Hrabušice
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2016

Referencie 2016

 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5, Koan, s.r.o. Krasnovce
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre Skladové hospodárstvo s PUO a sušičkou, Sedlec, Česká republika, AGROING BRNO s.r.o., Brno
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre „Dopravné cesty s výkonom 100 t/h - plnenie a vyskladnenie haly 31 x 120 m“, AGROING Slovensko, s.r.o. Zálesie
 • Rekonštrukciu dopravných ciest - silá Vítkovice, Kollárovo, LEGUSEM, s.r.o. Horná Streda
 • Zvýšenie bezpečnosti šrotovníkov (protivýbuchovej ochrana šrotovníkov) na varni v prevádzke Pivovaru Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a montáž kapsového dopravníka, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleraz
 • Výroba nerezových závitoviek, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Realizáciu projektu protivýbuchovej ochrany zásobníka na prach v prevádzke Pivovaru Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a montáž miešiarne kŕmnych zmesí a extrudéra sóje, MATEX, s.r.o. Veškovce – Veľké Kapušany
 • Rekonštrukcia dopravných ciest na pozberovej úprave obilia, Poľnohospodárske družstvo Ludrová
 • Výroba kapsových a reťazových dopravníkov s výkonom 100 t/hod, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Dodávka a montáž reťazových dopravníkov, DUKOM s.r.o., Novomestská 41, 907 01 Myjava
 • Výroba strojno-technologického zariadenie pre PUO ZD Milevsko, SILO s.r.o. Stonařov 295, 588 33 Stonařov
 • Výroba a montáž dvoch kusov nerezových reťazových-korčekových elevátorov, Lovosice, MAKS - D, s. r. o. Ostrava
 • Výmenu predčističiek K 527 za 2 ks GrainPlus 20E, AGRO PALÍN, s.r.o. Palín
 • Výroba nerezových závitoviek pre bioplynovú stanicu, Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. Košice
 • Výroba nerezovej závitovky v prevedení AISI 304, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Pozberovú úpravu obilia (čistička PETKUS A09) so sušičkou (Mathews Company, L 1350) s prepojením na podlahový sklad a silo, Krok s.r.o. Vlčany
 • Pozberovú úpravu obilia pre živočíšnu výrobu (čistička PETKUS A09), Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
 • Čistička s príslušenstvom (PETKUS A12) + miešareň kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • Výroba a montáž dopravníkov a prvkov spádovej dopravy pre pozberovú linku PD Sokolce, Raftys Slovakia s.r.o. Nové Zámky
 • Výroba a montáž obežnej vyprázdňovacej závitovky OZ 250 pre silo 19,10 m, ATEX prevedenie, POLINE, s.r.o. Nebovidy
 • Rekonštrukcia čističky (PETKUS K 527) a jej uvedenie do prevádzky na hosp. dvore Tovarné, Podielnické družstvo Ondava Stropkov
 • Rekonštrukcia príjmového koša jačmeňa, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba sít pre čističku BUHLER TAS 200, Sladovňa, a.s. Michalovce
 • Linka na výrobu a spracovanie osív (čistička PETKUS A09), ERIS Trade,s.r.o. OmšeniePD Dolné Srnie
 • Pozberová úprava so sušičkou (čistička AGROS 60, sušička Mathews Company L 2700). Výkon dopravných ciest je 60 t/h, EKO -AGRAR s.r.o, Veľký Kamenec
 • Dávkovanie čierneho sladu, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Dodávka a montáž nerezovej šnekovej moričky, Jozef Fígeľ-KOV-NZPÚ, Novosad
 • Výroba trubkových závitovkových dopravníkov fi. 200 a fi. 400 na dopravu vápna, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výroba nerezového kapsového dopravníka KD 30.13, EKOTECHNA, s.r.o. Prešov
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2015

Referencie 2015

 • Dodávka a montáž sušičky zrnín MC L1350, RD Voľa
 • Dodávka a montáž rotačných podávačov v EXE prevedení a zabezpečenie protivýbuchovej ochrany vybraných elevátorov a cyklónov, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Zvýšenie výkonu a modernizácia pozberovej úpravy obilia, Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Veľké Ripňany
 • Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín s cieľom zlepšiť kvalitu čistenia a zvýšiť prevádzkové a skladové kapacity, KRUP, s.r.o. Banská Bystrica – II. etapa
 • Dodávka a montáž osivovej linky – čistička A09, Trier ZA61, morička + váhy BIG-BAG, NOP, a.s. Hažín
 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – dodávka reťazových, korčekových, pásových a závitovkových dopravníkov pre U.S. Steel Košice, s.r.o, ILD SK, spol. s r.o. Košice
 • Dodávka a montáž železných síl s dopravnými zariadeniami a technológie pre príjem špeciálneho sladu, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Dodávka nosných popruhov obilných výťahov s plnými a prázdnymi naberákmi Walter s kompletným spojovacím materiálom,  Agropodnik a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž dopravníkov k pozberovej úprave obilia – Poľnohospodárske družstvo Dolný Oháj
 • Výroba a montáž obežnej závitovky pre silo fi. 6 m -  Ing. Stanislav Pollák, Farma Batis, Žitavce
 • Výroba nerezových závitoviek - prevedenie AISI 304, zváranie TIG, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba reťazového dopravníka na peletky + sedem elektrických výpadov, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Výroba kapsového dopravníka - zosýlená konštrukcia v mieste vpádu a výpadu - vystlané hardoxom, naberáky zosylené, predný brit, vonkajší plášť pozinkovaný plech, gumotextilná gurtňa odolná do 150 stupňov celzia, typ pás EP 800/5, 2+2 HTR 150°C, SPIŠCOL, s.r.o.Spišská Nová Ves
 • Rozšírenie automatického navažovacieho systému - technológia navažovania, oceľové konštrukcie, zásobníky, elektroinštalácia a systém riadenia, Tekro, spol. s r.o., Praha, prevádzka Nová Dedina u Uničova
 • Rekonštrukcia Pozberovej úpravy obilia – Hrádok, Silo, s.r.o. Stonařov
 • Výroba a montáž strojnej technológie pozberovej úpravy obilia Čierny Brod, JK Machinery, s.r.o. Praha
 • Dodávka a montáž osivovej linky, Roľnícka spoločnosť Bottovo
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reťazových dopravník RD 420, Tate & Lyle Boleráz, s.r.o. Boleráz
 • Výroba závitovky D140/d51/s120 mm; 2420 mm; 6mm, Dalkia Východné Slovensko, s.r.o Košice
 • Výroba reťazových, korčekových, závitovkových dopravníkov a prvkov spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba a montáž dopravníkového systému pre močovinové sila a montáž zásobníkov Geroldinger pre skladovanie močoviny, DUKOL Ostrava, s.r.o. Ostrava
 • Dodávka a montáž Technológie pre prevzdušňovanie síl na farme Pernek, AGROPARTNER,  spol. s r.o. Plavecké Podhradie
 • Dodávku a montáž nových dopravných pásov (gurtní) s plastovými šálkami pri vybraných elevátoroch M-10, 76A, 76B, M-601, 617, M-702 v objekte sladovne, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Oprava elevátora č.18, výmena dopravného pásu a naberákov (antistatic), ADM Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž obežných závitoviek pre silo fi. 12 m, Jurex, s.r.o. Bratislava
 • Výroba a montáž vzduchovej predčističky, TECHAGRA RV Žihárec s.r.o., Žihárec
 • Oprava strojnej technológie na sile v Hniezdnom, Gurman, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • Výroba závitoviek, Slovmag, a.s. Lubeník
 • Montáž strojnej technológie a úprava jestvujúcej technológie na dopravu sladovníckeho jačmeňa, Sladovňa SESSLER, a.s. Trnava
 • Výroba nerezových segmentov závitoviek, EUROBOOR, s.r.o. Krškany
 • Výroba a montáž kapsového dopravníka na dopravu vápna, BUKOCEL, a.s. Hencovce
 • Výroba dvoch kusov obežnej závitovky OZ 250, OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o., Zlín
 • Výroba segmentov závitoviek, BJ Energy s.r.o. Žilina
 • Výroba troch kusov závitovkových dopravníkov DZ 400 na dopravu dolomitu, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Výroba segmentov závitoviek,  GreMI KLIMA, s.r.o. Žilina
 • Výroba segmentov závitoviek, PaB Závitovky, s.r.o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitoviek, materiál HARDOX 450, ZMOP, spol. s.r.o., Modra
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk