Referencie

Referencie 2017

Referencie 2017

 • Výmena 4 ks kapsových dopravníkov o výške 20 -25 m, Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Technologická linka skladu mäkkých surovín, Liaharenský podnik Nitra, a.s
 • Technológia pozberovej úpravy a skladovania komodít špeciálnej RV a komodít pre ŽV, GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom
 • Dodávka a inštalácia čističky PETKUS K 541, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre mlyn Sládkovičovo,FOODTECH, s.r.o., Abrahám
 • Výroba 4 ks trubkových závitovkových dopravníkov fi.320 mm na dopravu dolomitického vápna, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Oprava čističky ASP 750, Polno SME s.r.o. Palárikovo
 • Dodávka a montáž Linky na výrobu osív (predčistička Buhler SMA 203, čistička Buhler TAS 154, morička PETKUS CT 05. sušička, prevažovacia váha), SEMAT, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž Haly na výrobu osív, SEMAT a.s. Trnava
 • Technológia výdaja odpadov a opláštenie príjmu jačmeňa v Pivovare Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Vybudovanie nových skladovacích kapacít vrátane potrebných technológii pre skladovanie a následnú úpravu vstupných surovín (obilnín) pre výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá (čistička Buhler TAS 154A + Cyklofilter LCAA 28-3,5 201-243m, 2 x skladovacie silo SC 12.22/20, 2.872 m3) VKS Pohledští Dvořáci a.s. Havlíčkův Brod
 • Pozberová úprava zrnín pre výrobňu kŕmnych zmesí (sušička Mathews Company L 1350), Roľnícke družstvo Voľa
 • Demontáž, dodávka a montáž cyklónov pozberovej linky vrátane aspiračného potrubia, Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Výroba nerezových závitoviek fi. 380 a 580 mm, materiál AISI 304, Trnava
 • Výroba nerezových segmentov závitovky fi. 400, AISI 316, ROLLER spol. s.r.o. Rimavská Sobota
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia- výmena čističky Buhler Farm Plus 20E, AgrodružstvoTurňa
 • Výroba a montáž obežnej závitovky OZ 250 pre silo fi. 19,10 m, ATEX prevedenie, POLINE, s.r.o. Nebovidy
 • Výroba segmentov závitovky fi. 400, materiál HARDOX, FONTANA, a.s., Dolný Kubín
 • Dodávka a montáž výrobne kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • Výroba strojnej technológie pre pozberovú linku ZOD Předslavice, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Výroba segmentov závitovky fi. 185, materiál HARDOX 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba reťazových dopravníkov RD 260 pre Enviral, a.s. Leopoldov, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž strojnej technológie podlahového skladu, Hronfruct Levice, a.s., Podlužany
 • Dodávka a montáž výrobne kŕmnych zmesí, Elektric Eko-systém, s.r.o., Hrabovec
 • Výroba reťazového dopravníka RD 360 a dolnej hlavy kapsového dopravníka, TAJBA, a.s., Čaňa
 • Sušička na obilie (Mathews Company L 1250) pre potreby ŽV s rekuperáciou teplého vzduchu PD Čečejovce, družstvo
 • Dodávka dopravných pásov pre korčekové dopravníky, Agropodnik, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž reťazového dopravníka RD 260, Tajba a.s. Čaňa
 • Dodávka a montáž reťazového dopravníka RD 420,Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. Boleráz
 • Výroba a inštalácia extrudéra ED 55 na suchú extrudáciu sóje, PD Choňkovce
 • Dodávka a montáž prevažovacej váhy s STG, SEMAT, a.s. Trnava
 • Výroba závitoviek pre posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Dodávka a montáž STG pre
 • Výmena reťazových dopravníkov, obežných dopravníkov, výmena hláv kapsových dopravníkov a prvkov spádovej dopravy na predzásobe zrna pre liehovar, BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí, AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o., Zemplínska Teplica
 • Pozberová úprava kŕmneho obilia - 40 t/h - hala1, 20 t/h – hala 2, PVOD Mokrance
 • Výroba a montáž 4 ks kaps. dopravníkov, prachotesné s tlakovou odolnosťou 50 kPa, Tate&Lyle Boleráz, s.r.o.
 • Výroba reťazových, kapsových, šnekových dopravníkov a zásobníkov pre sladovňu v Mlynici, AGROEKS a.s. Piešťany
 • Výroba kapsového dopravníka a závitovkových dopravníkov, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Dodávka a montáž čističky PETKUS A 09, Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
 • Výroba filtra FP05, B+R OK VZT, Banska Bystrica, spol. s.r.o.
 • Výroba segmentov závitovky fi. 280, P-8 mm, materiál HARDOX 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 220, P-4 mm, materiál tr. 11 523, PaB Závitovky s. r. o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 250, P-5 mm, materiál tr. S355, GreMI KLIMA, s.r.o., Žilina
 • Výmena reťazových dopravníkov DOR 80 za RD 260, Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
 • Výroba a inštalácia závitovkových dopravníkov DZT200, EUROVIA SK, a.s. Košice - Barca
 • Výroba závitovky fi. 250mm, l = 4160mm, listy z pl. hr. 4mm, tr. S355 a záv. listov D400/d108/s320, pl. 4mm-HARDOX, SMZ, a.s. Jelšava, divízia Bočiar
 • Výroba segmentov závitovky fi. 135, P-8 mm, materiál HARDOX 400, SILOMETAL spol s.r.o. Sečovce
 • Výroba závitoviek a segmentov závitovky rôznych priemerov, materiál NEREZ,Mateso s. r. o., Považská Bystrica
 • Výroba segmentov závitovky fi. 260, P-5 mm, materiál tr. S355, DA Servis, s.r.o. Púchov
 • Výroba segmentov závitovky fi. 380, P-5 mm, materiál tr. 11 373, GIM - S s.r.o., Ľubotice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 70, 108 a 133 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, MOTOSPOL SK s.r.o., Hanušovce nad Topľou
 • Výroba pásového dopravníka PD 650 pre dopravu štiepaného dreva,Pozemkové spoločenstvo Hrabušice
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk