Referencie

Referencie 2010

Referencie 2010

 • Rekonštrukcia lúparne jačmeňa, KRUP, s.r.o, Banská Bystrica
 • Dodávka a montáž dopravných ciest pre silo V Čilizske Radvani, TECHAGRA, s.r.o. Šaľa
 • Obežné závitovky pre silo fi. 11,46 m, 6 ks, Strojírna Tábor, s.r.o. Tábor
 • Výroba a dodávka extrudéra ED 30, ASV AGRONOVA, s.r.o. Bratislava
 • Výroba filtrov a oceľovej konštrukcie, Ing. BORIS TONČÍK, Banská Bytrica
 • Nerezová závitovka fi. 600, l-5.630 mm, 2 ks, Convec, s.r.o. Trnava
 • Pozberová úprava obilia + silo SC 8,40/9 s celoperforovanou podlahou a Čistička PETKUS U 40-4 G, Ing. Ľubomír Dobo-Jeník, SHR, Bežovce
 • Pozberová úprava obilia, čistička PETKUS U 40-4G, Agroman, s.r.o. Tašuľa
 • Pozberová úprava obilia so skladom na 6 x 400 t obilia, čistička PETKUS A 12, sušička MC 975, sila 6 x SC64/8/45 st. + 1 x 4,58/6/60 st., AGROREAL, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Dodávka a montáž sušičky MC 975 + príslušnej technológie, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Závitovkový dopravník DZT 200, EUROVIA SK, a.s. Košice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 468 mm, Hr. 10 mm, AMAN, s.r.o. Markušovce
 • Korčekový dopravník reťazový, Demox, s.r.o. Kráľova nad Váhom
 • Rekonštrukcia miešarne kŕmnych zmesí, PD Zborov
 • Segmenty závitovky fi. 500, Hr. 15 mm, SILVERGAS, s.r.o. Bardejov
 • Reťazové dopravník RD 360, 5 ks, BOMAK, s.r.o. Šarišské Michaľny
 • Výstavba pozberovej linky, čistička PETKUS A-09, sušička MC 675, PD Podolie
 • Dodávka moričky, čističky a závitovkových dopravníkov, DOUBRAVA GROUP, a.s. Svinica
 • Skladové hospodárstvo 3 x 1.500 t , sila SC 13,75/11, SHR Takacs, Kolárovo
 • Závitovkový dopravník DZ 200, Metalservis inžiniering, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba miešacej závitovky, GREEN ENERGY, Pest Control Coproration, s.r.o.
 • Skladové hospodárstvo 4 x 1.000t, sila SC 10,70/12, 4 ks, PIGAGRO, s.r.o. Jesenské
 • Dodávka a montáž reťazových dopravníkov a oprava ASP 750 – silo Dolný Štál, TECHAGRA, a.s. Šaľa
 • Dodávka a montáž STG a VZT potrubia po.čas ročnej odstávky, PALMA GROUP, a.s. str. Sečovce
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia a zvýšenie výkonu linky na 40 t/hod, PD Modrý Dunaj Šamorín
 • Oprava závitoviek pre posýpacie nákladné autá, Národná dialničná spoločnosť
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku MC 9.75, PD Veľké Zálužie
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku MC 9.75, PD DEVIO Nové Sady
 • Výroba extrudéra ED 70, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Kapsový dopravník KD 56.20, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Modernizácia pozberovej linky – zvýšenie výkonu na 60t/hod, čistička TAS 152A-2,zvýšenie výkonu sušičky MC 10.75 na MC 11.75 AGRO Tomášikovo, s.r.o.
 • Výroba kapsových a reťazových dopravníkov, RAFTYS - Ing. Szabó Zoltán
 • Dodávka chladiča k silám typ KK 145AHY, Schmidt-Seeger, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Výroba reťazového dopravníka RT 360, L-25 m, AGROEKS a.s. Bojnice
 • Dodávka a montáž reťazových a korčekových dopravníkov typ RD 420, KD 80.32 s výkonom 120 t/hod v protiexploznom prevedení, AMYLUM SLOVAKIA spol s.r.o. Boleráz
 • Výroba reťazových, korčekových a závitovkových dopravníkov typ RD 360, KD 80.32, KD 56.20, DZ 400 – doprava repky a repkových výliskov 100 t/hod, AGROEKS a.s.Bojnice - ENVIRAL Leopoldov
 • Pozberová úprava obilia + podlahový sklad s aktívnym vetraním – AGROSPOL 5 TM, s.r.o. Tekovske Mlýňany
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 • Expedícia posypovej soli Bešeňová – nerezové dopravníky, NELUX, s.r.o. Bratislava
 • Výstavba haly – Hniezdne, GURMAN, s.r.o. Hniezdne
 • Extrudér ED-30, PD Úsvit Dunajská Lužná
 • Závitovky pre posýpacie vozy, GTB, s.r.o. Liptovský Hrádok
 • Výroba závitovkových dopravníkov pre dopravu drevnej štiepky,  DALKIA, s.r.o. Košice
 • Výstavba haly – Stará Ľubovňa, M-Build, s.r.o. Košice
Referencie 2009

Referencie 2009

 • Sklad obilnín 2 x 8.000 t + 4 x 2.000 t s čističkou, PoľnoSME, s.r.o. Palárikovo
 • Pozberová linka s čističkou PETKUS U 60-6G,sušička MC 975 a pozinkované
 • silá 2 x 1.500 t , PD Radošinka Veľké Ripňany
 • Výstavba síl 1 x 1.400 t + 1 x 600 t,SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Pozberová linka s čističkou PETKUS U 40-4G a sušičkou MC 675 ,AGROSTAAR KB spol. s.r.o., Kráľov Brod
 • Modernizácia osivovej linky, PD HRON Hronovce
 • Obilné silo 8.200 t Trenčianská Turna, Mlyn Trenčan spol. s r.o. Trenčianská Turná 
 • Dostavba sklad. hospodárstva, silo 8 x 1.500 t, PD Močenok
 • Pozberová úprava obilia s čističkou ZANOTTI M 100, RD Koromľa
 • Pásové dopravníky šírky 650 mm a 1.200 mm, DEFUNDER, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • Modernizácia STG pozberovej úpravy, čistička PETKUS U 60-6G,
 • sušička MC 10.75 ,  MOLD TRADE s.r.o., Moldava nad Bodvou
 • Modernizácia STG pozberovej úpravy, čistička PETKUS U 60-6G,
 • sušička MC 10.75,  AGRO - MOLD a.s., Moldava nad Bodvou
 • Obežné závitovky pre silo fi. 9,17 m, 4 ks,  Strojírna Tábor, s.r.o. Tábor
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia so sušičkou MC 975, Cmíral-Dvořák, s.r.o. Stonařov
 • STG pre plnenie síl + prevzdušňovanie podlahového skladu , MVDr. Vrba, Šurany
 • Pozberovej úprava a skladovania obilnín a olejnín, čistička U 40-4G, sušička MC 570,  POD Vechec
 • Úprava príjmových košov , SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Pozberová úprava obilia, čistička U 40-4G, sušička MC 570 , Quattro trade AGRO s.r.o. Rožňava
 • Pozberová úprava obilia, čistička ZANOTTI M 150, trier PETKUS
 • TA 01/5, sušička MC 570,  HEBA, spol. s r.o. Poprad
 • Dodávka čističky ZANOTTI M 200, SHR Bartoš, Nemešany
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku MC 975 , PD Trstice
 • Výroba reťazových dopravníkov RD 250, 2 ks ,  AGROING BRNO, s.r.o. Brno
 • Výstavba skladu obilnín o kapacite 4 x 2.500 t , Raiffeisen Agro Morava, s.r.o. Mikulov na Morave
 • Renovácia pozberovej linky – ASP 750 a reť. Dopravníkov RD 80,  Lúčnica, s.r.o. Lúčnica nad Žitavou
 • Montáž sušičky MC 11.75 a výroba rekuperácie ,  JUREX, s.r.o Bratislava
 • Rekonštrukcia čističiek a predčističiek typ PETKUS K 523,K545, Trier K 231,  Agro Osivo Lok, s.r.o. Lok
 • Úprava STG pozberovej linky a montáž čističky MAROT 355 , PD Neverice
 • Dodávka a montáž BIG-BAG stanice s pneumatickou predčističkou,  Agro Osivo Lok, s.r.o. Lok
 • Výroba závitovkových dopravníkov , Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Košice
 • Výmena reťazových dopravníkov RT 260, 3 ks Dolný Štál , BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reť. dopravníkov RŽ 315 a DOR 80,  MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Rozšírenie pozberovej linky o silá typ SC 12,22/9 - 4 x 1341 m3,   AGRO OR, s.r.o. Gyňov
 • Obežné závitovky pre silo fi. 22 m, 4 ks, Strojírna Tábor, s.r.o. Tábor
 • Dodávka a montáž STG v rámci pravidelnej ročnej odstávky ,  PALMA GROUP, a.s. stredisko Sečovce
 • Dodávka a montáž expedičných zásobníkov a plniacich
 • reťazových dopravníkov, ÚSVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná
 • Dodávka čističky ZANOTTI M 100, SHR Repovský, Veľaty
 • Výroba filtra ,  Ing. BORIS TONČÍK, Banská Bytrica
 • Nerezová závitovka fi. 400, l-3.943 mm ,  Convec, s.r.o. Trnava
 • Výroba nerezových segmentov fi. 240 mm ,   AMAN, s.r.o. Markušovce
 • Dodávka mobilného pásového dopravníka výkonom 150 t/hod, CHEMSTAR Slovakia, s.r.o.
 • Úprava expedície výliskov a rozšírenie o plniace hrdlo,  PALMA GROUP, a.s. str. Sečovce
 • Kapsový dopravník pre obaľovačku,  WEGA-STAS s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Kompletné renovácie čističiek PETKUS
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2008

Referencie 2008

 • Silo s kapacitou 40.000 t s dopravnými cestami 100 t/hod - II.etapa, ZZN Děčín
 • Rozšírenie skladu obilnín o 1 x 1.000 t a 1 x 1.500 t, USVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná
 • Výroba miešadiel do horizontálnych miešačiek, Andritz Sprout s.r.o. Humenné
 • Závitovky do posýpacích vozov, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Reťazové, kapsové a pásové dopravníky, výpady a klapky, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Úprava sušičky MC 31.80 a montáž sušičky MC 10.75 JUREX, s.r.o. Bratislava pre CORN Corporation
 • Výroba recirkulácie pre sušičky MC 6.75,9.75,10.75,11.75 JUREX, s.r.o. Bratislava
 • Závitovkové dopravníky, DUVEX s.r.o. Bardejov
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia Zemplínska Teplica a skladu Sečovce, Agropodnik SLAMOZ, s.r.o.
 • Oprava predčističky PETKUS K 523, PD Spišské Bystré
 • Oprava predčističky PETKUS K 525, VENAS, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Pozberová úprava obilia s čističkou PETKUS U40-4G a sušičkou MC 975, Ing. Zoltán Takács, SHR, Kolárovo
 • Reťazové dopravníky, Agroing Brno s.r.o. Brno
 • Renovácie čističky PETKUS K 545, AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom
 • Dodávka a montáž čističky PETKUS U60-6G, AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom
 • Vážiaci pásový dopravník, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Závitovky do záv. dopravníkov, RADEN, s.r.o. Košice
 • Sklad obilnín 2 x 1.000 t, Techagra RV, s.r.o. Žiharec
 • Závitovkové dopravníky, NOXWEL, s.r.o. Vojčice
 • Pozb. úprava obilnín + sušička MC 975,  silo na 225 t, vzduch. predčistička, AT ZEMPLÍN spol. s.r.o.
 • Kapsový dopravník, UNISTROJ FG, s.r.o. Sabinov
 • Závitovky z HARDOXU, Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava
 • Závitovkový dopravník, CONFAL a.s.Slovenská Ľupča
 • Pozberová úprava obilia s čističkou PETKUS U40-4G, Agrodružstvo Staré
 • Miešanie a balenie mäkopáleného vápna a granulátu GR, DEFUNDER, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • Závitovky z HARDOXU, RADEN, s.r.o. Košice
 • Výmena dopravných ciest sušičky a dodávka čističky PETKUS U60-6G, RaVOD Pata
 • Reťazové, kapsové dopravníky a prvky spádovej dopravy, Unicom Agro, a.s. Brno
 • Sušička obilnín s kotlom na spaľovanie slamy, PVOD Mokrance
 • Montáž 4 ks síl SC 5,35/6/45O s výbavou, Provimi Pet Food Sk, s.r.o. Dunajský Klátov
 • Dodávka prevzdušňovacích kanálov do podlahového skladu, MVDr. Vrba - SHR, Šurany
 • Dodávka a montáž reťazových dopravníkov, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Závitovky do záv. dopravníkov, HOMER SPIŠ s.r.o., Hrabušice
 • Segmenty závitovky z HARDOXU, Ing Štifner Štefan, CSc. - STIFI, Hurbanovo
 • Závitovkový dopravník, IREKS ENZYMA, s.r.o. Prešov
 • Perforovaná podlaha do síl, cca 220 m2,Agropodnik Mašovice, a.s.
 • Pozinkované pásové dopravníky, VENAS, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Kapsový dopravník, Agrierté - Ebed. a.s. Obid
 • Nerezový závitovkový dopravník pre čističku odpad. Vôd, KUNST, spol. s r.o. Hranice na Morave
 • Pásový dopravník, Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica
 • Nerezové pásové dopravníky pre čističku odpad. vôd, KUNST, spol. s r.o. Hranice na Morave
 • Sušička MC 675 s dopr. cestami, PD Kukučinov
 • Kapsové dopravníky, Agroing Brno, s.r.o.
 • Dopravné pásy, Slovosivex, a.s. Košice
 • Závitovky na posýpacie vozy, DECO Martin spol. s.r.o.
 • Závitovkový dopravník fi. 500 mm, Sladovňa, a.s. Michalovce
 • Reťazový dopravník zalomený s násypkou, AGRO Divízia s.r.o. Selice
 • Reťazové dopravníky, RAFTYS - Ing. Szabó Zoltán, Nové Zámky 
 • Segmenty závitovky z HARDOXU, Raden, s.r.o. Košice
 • Sušička MC 10.75 s dopr. cestami, Cmíral-Dvořák s.r.o. Stonařov
 • Oprava čističky PETKUS K 547, SEMAT, a.s. Trnva
 • Oprava predčističky K 527, Roľnícke družstvo Turá Lúka
 • Závitovkové dopravníky, FILTEX SK s.r.o. Košice
 • Sitá do čističiek PETKUS, Čekoservis, s.r.o. Lovosice
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky PALMA AGRO, a.s. Sečovce
 • Sitá do čističiek a šrotovníkov - cca. 60 odberateľov
 • Náhradné diely na čističky PETKUS a ASP
Referencie 2007

Referencie 2007

 • Dodávka a montáž pozinkovaného reťazového dopravníka, Diakol, a.s. Strážske
 • Sklad obilnín 6 x 1.500 t + čistička + príjmový kôš, Techagra, a.s. Šaľa
 • Závitovkové a pásové dopravníky, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Obežné závitovky do síl, Strojírna Tábor, s.r.o. Tábor
 • Dodávka a montáž sušičky MC 675 + dopravné cesty, AGROPDNIK SLAMOZ, s.r.o. Zemplínska Teplica
 • Sklad obilnín 2 x 500 t so sušičkou MC 675, RD Trhovište
 • Závitovky na posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba recirkulácie a montáž  sušičiek MC 3180, 1195,1175,1075,975,675, JUREX, s.r.o. Bratislava
 • Závitovkové dopravníky, EUROVIA CESTY, a.s. Košice
 • Pásové dopravníky, Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • Montáž reťazových dopravníkov, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Rekonštrukcia výrobne kŕmnych zmesí, Provimi Pet Food Sk, s.r.o. Dunajský Klátov
 • Horné a dolné hlavy kapsových dopravníkov, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Renovácia čističky PETKUS K 545, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilnín a sóje, MATEX, s.r.o. Veškovce
 • Naskladnenie a vyskladnenie obilia, MVDr. Vrba - SHR, Šurany
 • Závitovkové dopravníky, ILD SK, s.r.o. Košice
 • Závitovky do záv. dopravníkov,  Kerkotherm, a.s. Košice
 • Silo s kapacitou 40.000 t s dopravnými cestami 100 t/hod - I.etapa, ZZN Děčín
 • Výroba segmentov horizontálnej miešačky, Andritz Sprout s.r.o. Humenné
 • Oprava čističky K 547, SEMAT, a.s. Trnava
 • Pásové a závitovkové dopr. pre linku na výrobu brikiet  Drietoma, LES, s.r.o. Trenčín
 • Závitovkové, reťazové a kapsové dopravníky, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Závitovkové dopravníky, NOXWEL, s.r.o. Vojčice
 • Závitovkové dopravníky, METAL SERVIS INŽINIERING, s.r.o. Banská Bystrica
 • Pásové podávače, Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • Renovácia čističky PETKUS K 545, RD Trhovište
 • Závitovky pre posýpacie vozy,  DECO Martin, s.r.o. Martin
 • Pozberová úprava obilnín so sušičkou na slamu, KORPOD, s.r.o. D. Streda, stredisko Lesenice
 • Oprava predčističky PETKUS K 527, WAK, s.r.o. Veľké Kapušany
 • Oprava čističky PETKUS K 547, PD Tulčík
 • Reťazový a závitovkové dopravníky, Agromont - Ervín Ďurka, Cabaj Čápor
 • Oprava predčističky PETKUS K 525, AT GROUP, s.r.o. Rožňava
 • Závitovkové a pásový dopravník, Zeocem, a.s. Bystré
 • Pozberová úprava obila so sušičkou a čističkou, BETA Gabriel, SHR,Rimavská Seč
 • Segmenty závitovky, SOKAMSZ, s.r.o.Dolný Kubín
 • Závitovkový dopravník, Colorspol, s.r.o. Novoť
 • Oprava predčističky K 523 a čističky K 545 PETKUS, AGRO-BIO, s.r.o. Závadka
 • Oprava čističky PETKUS K 545, Agropotravinárske družstvo Malčice
 • Závitovkový, reťazový a kapsový dopravník, Unicom Agro, a.s. Brno
 • Nerezový pásový dopravník, GASTROALKA SLOVAKIA, Žilina
 • Reťazové dopravníky, 100 t/hod, ZZN Děčín
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky PALMA AGRO, a.s. Sečovce
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky KRONOSPAN SLOVAKIA, s.r.o. Prešov
 • Kapsové dopravníky, Technická univerzita Košice
 • Závitovky do záv. dopravníkov, BIOPELLETS energy SK s.r.o Košice
 • Sitá do čističiek a šrotovníkov - cca. 50 odberateľov
Referencie 2006

Referencie 2006

 • doseparčná linka odpadu Verejno-prosp. Služby Snina
 • odsávacie vzduchotechnické potrubie Kronospan Slovakia, s.r.o. Prešov
 • závitovkové dopravníky Eurovia cesty, a.s. Košice
 • pozber. úprava obilia s čističkou U 60-6 G2006 RD Trhovište
 • sklad obilia 6 x 1.500 t AT Tatry, s.r.o. Spišská Belá
 • extrudér ED 30 s chladiacou závitovkou RD Petrová Ves
 • dopravná strojná technológia výroby biohumusu Interfood OST, s.r.o. Strážske
 • prepravník kŕmnych zmesí DanSon, s.r.o. Bratislava
 • závitovkové dopravníky ILD SK, s.r.o. Košice
 • plniace hrdlo PH 219 Sladovňa Michalovce
 • sklad plastového granulátu 20 x 155 t Icopal, a.s. Štúrovo
 • zívitovkové segmenty z Hardoxu SMZ Jelšava
 • dodávka reť. dopravníka a úprava zásobníka šrotu BGV, s.r.o. Hniezdne
 • sklad 6 x 2500 t + sušička + čistička Techagra, s.r.o. Šaľa
 • montáž a rekuperácia sušičiek MC 3180 Corn Corporation Čil. Radvaň
 • strojná technológia na vykládku močoviny Diakol, a.s. Strážske
 • závitovkové dopravníky Ekosys, s.r.o. Sečovce
 • pásový dopravník Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • výmena reťazových dopravníkov Belar, a.s. Senica
 • prestrešenia a úprava násypného koša  ACHP a.s. Levice str. Lužianky
 • dopravníky + predčistička K 523 + sušička Korpod, s.r.o. Bratislava str. Lesenice
 • pozber. úprava obilia so sušičkou DP Devín Záhorská Bystrica
 • obežné závitovky Unicom Agro, s.r.o. Brno
 • obežné závitovky Agrico, s.r.o. Třeboň
 • pásové dopravníky na dopravu biomasy Kovod, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • kapsové, závitovkové dopravníky + K 527 Montechna, s.r.o. Sliač
 • rekonštrukcia betonového sila Mony, s.r.o. Senec
 • nerezová miešačka + kaspový dopravník Ireks Enzyma, s.r.o.
 • nadstavba sušičky MC 975 VK, s.r.o. Bardejov
 • nerezová závitovka Alya, s.r.o. Poprad
 • pozber. úprava obilia so sušičkou PD Neverice
 • generálne a stredné opravy čističiek a predčističiek PETKUS  1999 –  cca. 100 ks
Referencie 2005

Referencie 2005

 • pásový dopravník PD 800 ELAP Nové Město
 • výrobňa kŕmnych zmesí Tatraagrolev, s.r.o. Levoča
 • závitovkové dopravníky Kerkotherm Košice
 • rozšírenie sklad. Hosp. o sušičku Triticum, s.r.o. Vráble
 • závitovkové dopravníky Ekosys, s.r.o. Sečovce
 • sušička MC 675 + dopravné cesty Gurman, s.r.o. Hniezdne
 • reťazové a kapsové dopravníky MOVOB, s.r.o. Prešov
 • pozber. úprava obilia so sušičkou a čističkou K 527 PPD Volkovce
 • pozber. úprava obilia so sušičkou a čističkou U 40 PD Komjatice
 • pozber. úprava obilia so sušičkou a čističkou U 80 AT Tatry, s.r.o. Spišská Belá
 • pásový dopravník – triediaci stôl čmeliakov Kopert, s.r.o. Nové Zámky
 • prachový zásobník k ASP 750 + aspirácia Belar Piešťany
 • záv. dopravníky Strostalex, s.r.o. Bratislava
 • extrudér ED 30 Fyzokol, s.r.o. Čierny Brod

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk