Korčekový dopravník

Korčekový (kapsový) dopravník je určený na dopravu sypkých materiálov v zvislom smere. Nie je vhodný na dopravu lepkavých materiálov. Uvedené výkony platia pre matriály o objemovej hmotnosti 750 kg.m3 a max. vlhkosti 15%, znečisteného do 5% prímesí, z toho je 1% nečistôt. Zvýšená vlhkosť prepravovaného média má za následok úmerné zníženie výkonu. Priestor pre obsluhu okolo hornej a dolnej hlavy je minimálne 0,5 m.

    • Typ :
    • KD 30/13, KD 56/20, KD 80/32
    • šírka :