Závitovkový dopravník

Materiál sa dopravuje otáčaním závitovky v žľabe, resp. v trubke. Závity závitovky posúvajú materiál po dne žľabu až k výsypke, ktorou materiál vypadáva.


Závitovkový dopravník je kruhového alebo žľabového tvaru, spojený z dvoch častí.
Skladá sa z:

  • dopravných žľabov priskrutkovaných k sebe cez príruby
  • vstupného a výstupného žľabu
  • pohonu
  • veka dopravníka

Dopravné žľaby v takomto prevedení tvoria kompaktnú tuhú sústavu. Veko dopravníka uzatvára voľný koniec. Na dopravníku môžu byť osadené snímače signalizujúce otáčky a preplnenie. Závitovka aj žľab môžu byť vyrobené z plechov štandardných hrúbok do 3 mm alebo z hrubostenných pechov do hrubky závitovky 10 mm a žľabu 6 mm. Je možné dodávať aj samostatné časti dopravníka, t.j. závitovky so stredovou hriadeľou aj bez nej, segmenty závitovky a žľaby. Násypka dopravníka nesmie zasahovať stredové ložisko, výsypka zase styk koryta. Maximálna dĺžka závitovkového dopravníka nesmie prekročiť 30m, inak sa dávajú pohony na oba konce dopravníka. Príruby sú podľa STN 26044.

    • Typ :
    • DZ 100,DZ 160,DZ 200,DZ 250,DZ 320
    • šírka :