Prvky spádovej dopravy

Extrudér - pre suchú extrudáciu sóje

Naberáky, pásy (gurtne) a gurtňové skrutky

Sita do čističiek a šrotovníkov

Gravitačné šrotovníky

Prísavné šrotovníky