Sita do čističiek a šrotovníkov

Sitá do čističiek PETKUS, Buhler, ASP resp. podľa dodaného vzoru.

Sitá do šrotovníkov - vertikálnych, horizontálnych.

Tabuľka doporučených sít pre čističky zrnín : Tabuľka.pdf