Skladovanie obilia - Obilné sílá

Vlastnosti zrna a jeho kvalita sú do veľkej miery ovplyvnené spôsobom skladovania. Pre zachovanie požadovaných úžitkových vlastnosti je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré zabraňujú poklesu kvality uskladnených obilnín, prípadne ich strate znehodnotením..

Sklady na skladovanie obilia sa rozlišujú podľa spôsobu uskladnenia a stupňa mechanizácie. Najmodernejším a najlepšie zmechanizovaným spôsobom uskladnenie zrnín je skladovanie v obilných silách. Nie menej významnou vlastnosťou skladovania v silách je zamedzenie prístupu škodcov ku skladovanému tovaru, resp. jednoduché ošetrenie uskladneného tovaru proti pôsobeniu škodcov rôzneho druhu ako aj jednoduchá kontrola stavu skladovaného obilia.

 

Vlastnosti skladovaných zrnín významne ovplyvňuje technické riešenie samotných skladovacích priestorov, ale aj technických prostriedkov slúžiacich pre zabezpečovanie technológie skladovania, čiže naskladňovanie, prevzdušňovanie a vyskladňovanie.

 

Skladovanie obilia - Podlahové sklady

Osivová linka

Osivové linky sú určené pre výrobu osív pre vlastnú spotrebu alebo pre následný predaj.

Pozberová úprava obilia

Pozberová úprava obilia má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.

Pozberová linka a sklad obilia - pozinkované silá

Pozberová linka a sklad obilia predstavujú technologickú linku, ktorej poslaním je nielen úprava obilia  resp. všetkých zrnín dovezených od kombajnov z poľa, do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie, ale jej úlohou je zabezpečiť aj samotné dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín, pri zachovaní všetkých požadovaných kvalitatívnych parametrov a pred vyexpedovaním resp. pred predajom následnému odberateľovi ich upraviť do stavu vhodného na následné použitie v spracovateľskom priemysle (sladovne, mlyny, výrobne kŕmnych zmesí, lisovne oleja, výroba biopaliv, liehu a pod. .