Pozberová úprava obilia

Pozberová úprava obilia má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.