Osivová linka

Osivové linky sú určené pre výrobu osív pre vlastnú spotrebu alebo pre následný predaj.