Skladovanie obilia - Obilné sílá

Skladovanie obilia - Podlahové sklad

Osivová linka

Osivové linky sú určené pre výrobu osív pre vlastnú spotrebu alebo pre následný predaj.

Pozberová úprava obilia

Pozberová úprava obilia má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.

Pozberová linka a sklad obilia - pozinkované silá

Pozberová linka a sklad obilia predstavujú technologickú linku, ktorej poslaním je nielen úprava obilia  resp. všetkých zrnín dovezených od kombajnov z poľa, do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie, ale jej úlohou je zabezpečiť aj samotné dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín, pri zachovaní všetkých požadovaných kvalitatívnych parametrov a pred vyexpedovaním resp. pred predajom následnému odberateľovi ich upraviť do stavu vhodného na následné použitie v spracovateľskom priemysle (sladovne, mlyny, výrobne kŕmnych zmesí, lisovne oleja, výroba biopaliv, liehu a pod. .