Katalóg produktov

Pásový dopravník

Kategória: Dopravníky
Cena len pre autorizovaných

Ľahký pásový dopravník je určený pre plynulú alebo prerušovanú dopravu sypkého alebo drobného kusového materiálu v stavebníctve, poľnohospodárstve, uhoľných skladoch, v ťažbe piesku,štrku, na skládkach a pod.

Dopravníky sú zložené z týchto častí:

  • hnacia stanica s pohonom
  • hnacia stanica
  • dopravný pás
  • rám
  • bočné vedenie

Hnacia stanica s pohonom je vyrobená s oceľového plechu. Na nej je v dvoch ložiskových domcoch uložený hnací bubon. Na jednej strane má bubon dlhšiu hriadeľ , na ktorej konci je uložená cez pero remenica. Remeňový prevod prenáša krútiaci moment od pohonu na bubon. Ako pohonnú jednotku používame závitové prevodovky, ak si to technické riešenie alebo prepravovaný materiál nežiada zmenu. Remeňový prevod je opatrený bezpečnostným krytom. Po oboch stranách hnacej stanice sú umiestnené napínacie skrutky.
Hnaná stanica je z oceľového plechu. Po stranách sú napínacie skrutky a hnaný bubon je uložený v ložiskových domcoch. Napínanie slúži jednak na napnutie pásu a tiež na doladenie chodu dopravného pásu proti vychýleniu.

Dopravný pás. Používame dva druhy pásov a to:

  • PVC pás s polyamidovými a bavlnenými textilnými vložkami
  • gumotextilný pás

Druh použitého pásu závisí od prepravovaného materiálu. Je možné použiť hladký pás do 20-25° sklon alebo hrabličkový nad 25° sklon.Veľkosť a tvar hrabličky je tiež požné prispôsobiť podľa potreby.
Dopravný pás je napínaný cez bubny napínacími skrutkami na obidvoch staniciach.. Spájanie pásu je lepením za tepla. Lepiť možno na mieste (ak je zlý prístup a bránilo by to pri montáži pásového dopravníka) alebo dodať už zlepený.
Rám je zhotovený buď z plechu hrúbky 2 mm, jaklu alebo trubky. V hornej časti rámu su uložené válčeky, po ktorých sa posúva dopravný pás. Válčeky sú buď rovné alebo v tvare V. Pás sa môže posúvať aj po plechu. Namiesto valčekov je vytvarovaný plech. Rám je vystužený po celej dlžke. Na spodnej časti sú spodné pridržiavacie válčeky. Rám je delený po dvoch metroch. Jednotlivé tvary korýt sú zrejme z obrázkov.
Bočné vedenie je po obidvoch stranách pásového dopravníka. Má za úlohu zabrániť presypávaniu prepravovaného materiálu po bokoch pásového dopravníka. Montuje sa na rám pomocou skrutiek. Po opotrebení je možná výmena. Rýchlosť pásu sa volí podľa radu od 0,25 až do 6,3 m/s. V poľnohospodárskych podmienkach sa používajú dopravníky s rýchlosťou pásu 0,75 až 3 m/s. Pohon dopravníka zabezpečuje elektroprevodovka. Krútiaci moment prenáša remeňový alebo reťazový prevod. Uvedené výkony dopravníkov sa rozumejú pre dopravu materiálu - obilia o mernej hmotnosti 750 kg/m3, maximálnej vlhkosti 15% H2O, znečistenie do 5% prímesí z toho 1% nečistôt. Dopravník je schopný funkčne pracovať aj pri vyšších vlhkostiach obilia pri úmerne zníženom výkone.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk