Katalóg produktov

Reťazový dopravník

Kategória: Dopravníky
Cena len pre autorizovaných
Reťazový dopravník je určený na prepravu sypkých materiálov v agrosektore a priemysle a to hlavne obilnín, olejnín, strukovín, ako aj pre dopravu produktov v prachovej forme.

Pracuje v horizontálnej polohe resp. pod uhlom max. 10 - 15o, ako samostatné zariadenie, alebo ako príslušenstvo strojov a technologických liniek. Pre potreby prekonávania väčších stúpaní doporučujeme použiť zalomené reťazové dopravníky. Reťazové dopravníky môžu pracovať ako jednosmerné, obojsmerné a bezzvyškové.

Vlastná doprava materiálu je zabezpečovaná posuvom reťaze v žľabe dopravníka po dne vyrobeného z plného plechu, plastu alebo je dno vystužené v strede pásovinou z plechu resp. plastu. Podľa požiadaviek zákazníka je možné tieto dopravníky dodať v prevedení do abrazívneho prostredia. Výkonové paramtere závisia od typu dopravníka, t.j. pracovnej šírky a objemovej hmotnosti materiálu. Podľa požiadavie zákazníka vieme dodať dopravníky s výkonom 15 - 220 t/hod, v prevedení čierny, pozinkovaný alebo nerezový plech.

Reťazové dopravníky vyrábame v prevedení :

  1. rovný reťazový dopravník (RD)
  2. reťazový dopravník zalomený (RDz)
  3. reťazový dopravník vyprázdňovací rovný (RDv)
  4. reťazový dopravník vyprázdňovací zalomený (RDvz)
  5. reťazový dopravník dvojsmerný (RDd)
  6. reťazový dopravník bezzvyškový (RDb)

Prílohy

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk