Katalóg produktov

Kategória: Sušičky

Ako srdce celého systému pre pozberovú úpravu obilia je tu pre vás

sušička od firmy Mathews Company (MC) - LEGACY SERIES NEXT GENERATION.

Vysokokapacitné sušičky MC sú určené na sušenie všetkých druhov poľnohospodárskych komodít. Sušičky MC sú atmosférické, kontinuálne zosypné sušičky s priečnym prúdením sušiaceho média.

Ich hlavnou výhodou je modulárna stavba, ktorá umožňuje v rámci možností prestavať sušičku s nižším výkonom na vyššiu kapacitu s vyšším hodinovým výkonom. Zvýšenie výkonu sa vykonáva navýšením sušičky o ďalšiu sekciu. Každá sekcia pozostáva zo sušiacej komory, samostatného radiálneho ventilátora, horáku, systému troch plynových ventilov, ručných uzáverov , manostatu plynu a bezpečnostného snímača pretlaku plynu, so samostatným prívodom plynu riadeného servomotorom a škrtiacou klapkou.

Kategória: Sušičky

Výška modelov sušičiek ECO Séries 4,6 m, ich predurčuje pre aplikácie s výškovým obmedzením.

Vďaka účinnosti a cenovej dostupnosti týchto strojov, Vám môžeme ponúknuť najoptimálnejšie pomer medzi cenou a výkonom.

Technologickým zdokonalením dizajnu sa zvýšila objemová kapacita pri zachovaní maximálneho prúdenia vzduchu, čo násobne zvýšilo kvalitatívne parametre tejto modelovej rady.

Eco Series Tabuka modely vkony pribudla E700 R01


Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk