Katalóg produktov

Čističky a predčističky od firmy Petkus

Kategória: Čističky
Cena len pre autorizovaných

Čističky od firmy PETKUS  sú určené pre použitie pri predčistení, intenzívnom čistení a čistení osiva v najvyššej kvalite a v každom stupni čistenia. Sú vhodné pre všetky čistiace úlohy od jednoduchých až po najkomplikovanejšie druhy materiálu.    

Pre rozdielne druhy materiálu (drobné, zrnité, ťažko tečúce a pod) sú k dispozícií rôzne profilované plniace valce :

  1. Bubnový valec – pre všetky druhy materiálu
  2. Ježovi valec – pre ťažko tečúci materiál.

Vďaka vhodnému napojeniu bude v spolupráci s dávkovacou klapkou dosiahnuté rovnomerné rozdelenie hmoty v sitovom triediči. Posun materiálu prebieha rovnomerne a automaticky sa prispôsobuje priechodnosti. Obsluha len nahrubo nastaví záťažovú dávkovaciu klapku podľa priechodnosti a sypnej hustoty materiálu a rovnomerné prisúvanie hmoty po celej pracovnej šírke sa potom už deje samočinne.

Predný vzduchový triedič s veľkou účinnosťou.

PETKUS venuje vzduchovým triedičom, ako podstatným triediacim prvkom zvláštnu pozornosť. Pre čo najlepšie oddelenie ľahkých, nehodnotných prímesí vyvinul PETKUS kolmý triedič. Týmto novým druhom predného tirediča je možné prispôsobiť prúd vzduchu aj na malé priechodnosti, čím sa spotrebuje len relatívne málo vzduchu. Pri pretekajúcich veľkých množstvách sa na druhej strane uskutoční optimálne načechranie materiálu vďaka usmernenému prúdu  vzduchu ako dôležitému predpokladu pre oddelenie ľahkých prímesí.

Prispôsobenie priechodnosti v zadnom triediči.

Zadný vzduchový triedič univerzálnej čističky rieši ťažkú úlohu oddeliť s veľkou presnosťou partie podobné základnej hmote. Túto úlohu plní dvojitý kanálový triedič vybavený nastaviteľnou klapkou zadného triediča(DBP), s ktorou sa dosiahne vysoká efektivita posledného stupňa úpravy.

Rôzne druhy prvkov čistenia sít.

Čistenie horného sita je konštruované na zvládnutie extrémnych vlastností materiálu. Vďaka kombinovanému čisteniu horného sita, t.j. spodné a horné čistenie, bolo možné dĺžku hornej sitovej skrine redukovať.

Trvalo udržateľnú čistotu a funkčnosť dolného sita zabezpečujú gumové guličky.

Viacstupňové sitové ústrojenstvo.

Podľa druhu materiálu a podľa počtu sitových úrovní je potrebná rozdielna funkcia: 2- alebo 3- sitová. U univerzálneho čističa s tromi úrovňami sít môže byť zvolená jedna funkcia a z tej sa potom prestaví  druhá.

Sitový diagram pre ťažké zrna

Sitov diagram ak zrn

1. Vstupná násypka              2. predčistiaci kanál                                             

3. reťaz so stierkami             4.  prvá sitová rada

5. Druhá sitová rada             6. Tretia sitová rada              

7. Expanzná komora predčističa 

8. Expanzná komora hlavnej aspirácie

9. Hlavný aspiračný kanál

Sitový diagram pre ľahké zrna

Sitov diagram ahk zrn

Prehad typov a vkonov

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk