Katalóg produktov

Prvky spádovej dopravy

Kategória: Ostatné výrobky
Cena len pre autorizovaných

Prvky spádovej dopravy slúžia pre usmernenie toku sypkých a nelepivých materiálov ako je obilie, šroty, výlisky, PVC granulát, peletky a pod., pri použití mechanickej dopravy (reťazové, pásové, korčekové, závitovkové dopravníky).

Prvky spádovej dopravy rozdeľujeme na :

 • usmerňovacie prvky
 • výpady
 • DUREP (dvojcestný a uzatvárací regulačný prvok)
 • Spádové potrubia a kolena

Usmerňovacie prvky :

Umiestňujú sa do spádového potrubia alebo na koncové výpady dopravníkov. V spojení so spádovým potrubím slúžia pre gravitačnú dopravu suchých nelepivých materiálov a pre následné usmernenie toku materiálu v príslušnom smere. Usmerňovacie prvky sa vyrábajú v čiernom a pozinkovanom prevedení a v prevedení s plastovou výstelkou.

Rozdelenie usmerňovacích prvkov :

 1. dvojcestné klapky - UPD, ø 152,219,273, symetrické (S), asymetrické (A), ručne (RO) a diaľkovo ovládané (DO) - typové značenie - UPD - 219 - S - RO
 2. trojcestné klapky - UPT,  ø 152,219,273, symetrické (S), asymetrické (A), ručne (RO) a diaľkovo ovládané (DO) - typové značenie - UPT - 219 - S - RO
 3. kruhový rozdeľovač - KR, ø 219

Klapka UPT 219 DO 001

Výpady :

Umiestňujú sa do dna dopravníka a do výsypiek zásobníkov. Slúžia pre zastavenie a uvoľnenie toku materiálu. Vyrábajú sa v čiernom a pozinkovanom prevedení.

Rozdelenie výpadov :

 1. výpad pod dopravník - VPD,  ø 152,219,273 ručne (RO) a diaľkovo ovládané (DO) - typové značenie - VPD - 219 – RO
 2. výpad pod zásobník - VPZ, 152 x 152, 219 x 219, 250 x 250

VPD 219 002Vpad VPD 250 RO 2bre RODO pozink 003

DUREP (dvojcestný a uzatvárací regulačný prvok):

DUREP je zariadenie, ktoré v sebe spája klapku a výpad. Toto spojenie prináša v praxi tri základné výhody :

 1. Uzatvára výpad priamo do dna redleru, čím sa podstatne odstraňuje nevýhoda redleru, prenášanie a tím kontaminácia prepravovaného materiálu. Túto nevýhodu je možné eliminovať na minimum pri použití DUREP-u v kombinácií so stieračom, ktorý sa pri otvorení výpadu pritlačí v mieste výpadu na dopravnú reťaz a stiera z nej prepravovaný materiál.
 2. Slúži zároveň ako dvojcestná klapka, ktorá sa pri otvorení prestaví do jednej z dvoch polôh a usmerní tok materiálu požadovaným smerom
 3. Vzhľadom k tomu, že ide o uzatvárací prvok vrátane dvojcestnej klapky v jednom telese, dochádza k podstatnému ušetreniu stavebnej výšky oproti klasickému riešeniu – klapka + šúber. Veľká výhoda DUREP-u je aj v jednoduchej montáži.

Ovládanie listu DUREP-u môže byť elektro-pneumatické  alebo elektrické. Vyrábajú sa v čiernom a pozinkovanom prevedení.

DUREP pre RT 260 003Durep 002

Spádové potrubia a kolena :

Spádové potrubia a kolena zabezpečujú vlastnú gravitačnú dopravu dopravovaného materiálu medzi jednotlivými dopravníkmi a prvkami spádovej dopravy. Spádové potrubia sú vyrábané z čierneho plechu o hrúbke 2 - 6 mm. Kolená sú vyrábané zo segmentov spádového potrubia alebo sa používajú odliatky o hrúbke 2-8 mm.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk