Katalóg produktov

Extrudér - pre suchú extrudáciu sóje

Kategória: Ostatné výrobky
Cena len pre autorizovaných

EXTRUDER ED - ED 30, ED 55, ED 70

Extrudér  ED   je určený pre spracovanie  zrnín, kukurice,  sóje resp. vopred pripravených kŕmnych zmesí na vysoko kvalitné krmivo pre výživu hospodárskych zvierat (extrudovaná sója, krmivo pre psov, mačky a pod.).

Extrudér ED  je určený hlavne na sparovanie sóje, nakoľko bôby z bežne známych druhov sóje sú pre priamu konzumáciu nepoužiteľne.

Aby sa odstránili tieto negatívne vlastnosti sóje sú jej bôby vystavené  v extrudéry  vysokému tlaku a teplote, pri  ktorej dochádza k želatineniu škrobu, denaturácii bielkovín a pri výstupe sa poklesom tlaku znižuje obsah vody. Výsledným produktom je ľahko stráviteľný extrudát, tepelne a tlakovo ošetrený.

parametre extrudera

Technologický postup práce extrudéra

Extrudér ED pracuje na princípe  suchej extrudácie, ktorá  nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu  úpravu spracovávaného  materiálu (prísun pary),  čo znižuje náklady na výrobný proces.  Materiál  určený na spracovanie  sa cez násypku a ručne ovládané  hradítko posúva do dávkovacieho závitovkového dopravníka regulovaného frekvenčným meničom.

Pomocou dávkovacieho dopravníka regulujeme množstvo  materiálu vchádzajúceho cez násypku  opatrenú permanentným magnetom  do pracovnej  časti extrudéra. V pracovnej časti je materiál posúvaný závitovkami  rôzneho  stúpania cez posúvacie puzdra a tlakové krúžky do koncovej časti, ktorá je opatrená  koncovkou s vymeniteľnou dýzou.  Pri prechode materiálu pracovnou časťou sa materiál podrví trením pod tlakom, čím sa dosahuje požadovaná teplota. Tú dokážeme regulovať posunom koncovej časti  s dýzou. Pre  tvorbu tvarovaných  krmív  je možné extrudér  opatriť rezacím zariadením.

popis extrudera

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk