Katalóg produktov

Spoločnosť Symaga ponuká expedičné silka, ktoré sa umiestňuju na vyvýšenú podjazdnú konštrukciu so širokým rozsahom kapacít od 27 m³ do 267 m³ . Zásobníky umiestnené na podjazdnej konštrukcií, slúžia na rýchle plnenie nákladných áut alebo vagónov.

Osivové linky sú určené pre výrobu osív pre vlastnú spotrebu alebo pre následný predaj.

Fotogaléria osivových liniek

Pozberová linka a sklad obilia predstavujú technologickú linku, ktorej poslaním je nielen úprava obilia  resp. všetkých zrnín dovezených od kombajnov z poľa, do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie, ale jej úlohou je zabezpečiť aj samotné dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín, pri zachovaní všetkých požadovaných kvalitatívnych parametrov a pred vyexpedovaním resp. pred predajom následnému odberateľovi ich upraviť do stavu vhodného na následné použitie v spracovateľskom priemysle (sladovne, mlyny, výrobne kŕmnych zmesí, lisovne oleja, výroba biopaliv, liehu a pod. . 

Pozberová úprava obilia (PUO) má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.

Pozberová úprava zrnín, respektíva pozberová linka (PL) určená pre prvovýrobu pozostáva z :

  1. Príjmového koša (PK)
  2. Čistenia – predčistenia (Č – Pč)
  3. Sušenia (S)
  4. Expedície (E)
  5. Uskladnenia (U)

Široká škála a všestrannosť pozinkovaných síl s plochým dnom od firmy Symaga, ich predurčujú na dlhodobé skladovanie rôznorodých suchých zrnitých a granulovaných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

Silá so šikmou výsypkou od firmy Symaga sa využívajú na skladovanie konodít v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

V posledných rokoch sa ako alternatívna forma skladovania obilnín pre uskladnenie jedného resp. dvoch druhov obilnín vo veľkom objeme na jednej ploche, začali využívať veľkokapacitné podlahové sklady

Fotogaléria skladov obilia s podlahovým skladom

Veľmi významnou možnosťou podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, ako finalizovať vlastnú produkciu, je výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, alebo na komerčný predaj prostredníctvom „Výrobne kŕmnych zmesí - VKZ“.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk