Katalóg produktov

Osivové linky sú určené pre výrobu osív pre vlastnú spotrebu alebo pre následný predaj.

Fotogaléria osivových liniek

Pozberová linka a sklad obilia predstavujú technologickú linku, ktorej poslaním je nielen úprava obilia  resp. všetkých zrnín dovezených od kombajnov z poľa, do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie, ale jej úlohou je zabezpečiť aj samotné dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín, pri zachovaní všetkých požadovaných kvalitatívnych parametrov a pred vyexpedovaním resp. pred predajom následnému odberateľovi ich upraviť do stavu vhodného na následné použitie v spracovateľskom priemysle (sladovne, mlyny, výrobne kŕmnych zmesí, lisovne oleja, výroba biopaliv, liehu a pod. . 

Pozberová úprava obilia (PUO) má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.

Pozberová úprava zrnín, respektíva pozberová linka (PL) určená pre prvovýrobu pozostáva z :

  1. Príjmového koša (PK)
  2. Čistenia – predčistenia (Č – Pč)
  3. Sušenia (S)
  4. Expedície (E)
  5. Uskladnenia (U)

V posledných rokoch sa ako alternatívna forma skladovania obilnín pre uskladnenie jedného resp. dvoch druhov obilnín vo veľkom objeme na jednej ploche, začali využívať veľkokapacitné podlahové sklady

Fotogaléria skladov obilia s podlahovým skladom

Veľmi významnou možnosťou podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, ako finalizovať vlastnú produkciu, je výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, alebo na komerčný predaj prostredníctvom „Výrobne kŕmnych zmesí - VKZ“.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk