Katalóg produktov

Pozberová úprava obilia

Cena len pre autorizovaných

Pozberová úprava obilia (PUO) má za úlohu obilie resp. všetky zrniny dovezené od kombajnov z poľa, upraviť do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie alebo do stavu vhodného pre následný predaj.

Pozberová úprava zrnín, respektíva pozberová linka (PL) určená pre prvovýrobu pozostáva z :

 1. Príjmového koša (PK)
 2. Čistenia – predčistenia (Č – Pč)
 3. Sušenia (S)
 4. Expedície (E)
 5. Uskladnenia (U)

1. Príjmový koš

Veľkosť a prevedenie PK závisí od výkonnosti zberovej linky a výkonnosti prísunu zrna z poľa na PL, od hydrogeologických pomerov umiestnenia PL a vlastnej organizácie úpravy zrnín na PL.

Príjmové koše podľa spôsobu vyprázdňovania môžeme rozdeliť na :

 • samovyprázdňovacie koše – vhodné tam, kde nie je vysoká hladina spodnej vody
 • koše vyprázdňované pomocou dopravníka

Podľa prejazdnosti, PK delíme na :

 • neprejazdné
 • poloprejazdné
 • prejazdné

Podľa umiestnenia, PK delíme na :

 • samostatne stojace s prestrešením PK
 • umiestnené v príjmovej hale resp. hale PL
 • mobilné PK

2. Čistenie – predčistenie

Do PL určených pre prvovýrobu, naša firma doporučuje použiť univerzálne čistiace resp. triediace stroje od firiem BUHLER, PETKUS resp. ZANIN založených na kruhovom resp. priamočiarom kmitavom pohybe sít doplnených o aktívnu vzduchovú separáciu, ktoré doporučujeme doplniť o vzduchovú predčističku našej výroby.

Vzduchová predčistička má veľmi dobré využitie hlavne pri sušení kukurice, na odstránenie šupiek zo šúľkov kukurice, ktoré hlavne pri sušení kukurice s vysokou vlhkosťou sa uvoľňujú až po vysušení zrna.

3. Sušenie

Sušenie zrnín, sa v posledných rokoch stáva nevyhnutou pracovnou operáciou pozberovej úpravy, hlavne v súvislosti so stúpajúcimi osevnými plochami plodín ako sú repka, slnečnica, kukurica, ale už aj sója.

Firma PREMETAL MON, s.r.o. Vám preto ponúka novú radu vysoko efektívnych a ekonomických sušičiek EcoSeries od renomovaného svetového výrobcu Mathews Company. Tieto sušičky sú zvlášť vhodné pre malé a stredné poľnohospodárske podniky prvovýroby, ako aj pre menšie obchodné firmy, zaoberajúce sa obchodom s poľnohospodárskymi komoditami – zrninami.

4. Expedícia

Najefektívnejší spôsob expedície zrnín z pozberovej linky, je expedícia pomocou expedičných podjazdných zásobníkov. Tieto zásobníky zabezpečujú plynulú prevádzku PL a zároveň rýchle plnenie prepravných dopravných prostriedkov pre odvoz upravených zrnín do príslušných skladov resp. k ďalšiemu užívateľovi.

Expedičné zásobníky sú nenahraditeľným prvkom PL u zákazníkov, ktorý chcú ponúknuť pozberovú úpravu ako službu pre podniky alebo súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorí nevlastnia vlastnú PL.

Expedičné zásobníky môžu byť štvorcové alebo kruhové a umiestnené na zemi (musia byť vybavené vyprázdňovacím dopravníkom) alebo v podjazdnej výške.

5. Uskladnenie

Zrno dovezené z poľa a upravené na PL na vhodnú čistotu a vlhkosť, je pripravené nielen pre priamy predaj, ale hlavne pre dlhodobejšie uskladnenie, ktoré umožňuje dosiahnuť lepšiu realizačnú cenu a tým aj lepšiu efektivitu pestovania všetkých druhov obilnín a olejnín.

Pre skladovanie čistého a suchého zrna sa využívajú najčastejšie podlahové sklady a v posledných rokoch čoraz viac populárnejšie skladovacie silá.

Fotogaléria PUO

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk