Katalóg produktov

Výroba kŕmnych zmesí

Cena len pre autorizovaných

Veľmi významnou možnosťou podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, ako finalizovať vlastnú produkciu, je výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu, alebo na komerčný predaj prostredníctvom „Výrobne kŕmnych zmesí - VKZ“.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk