Katalóg produktov

Spoločnosť Symaga ponuká expedičné silka, ktoré sa umiestňuju na vyvýšenú podjazdnú konštrukciu so širokým rozsahom kapacít od 27 m³ do 267 m³ . Zásobníky umiestnené na podjazdnej konštrukcií, slúžia na rýchle plnenie nákladných áut alebo vagónov.

Široká škála a všestrannosť pozinkovaných síl s plochým dnom od firmy Symaga, ich predurčujú na dlhodobé skladovanie rôznorodých suchých zrnitých a granulovaných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

Silá so šikmou výsypkou od firmy Symaga sa využívajú na skladovanie konodít v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk