PREMETAL MON, s.r.o., Prešov
skenfrderu

Referencie 2006

 • doseparčná linka odpadu Verejno-prosp. Služby Snina
 • odsávacie vzduchotechnické potrubie Kronospan Slovakia, s.r.o. Prešov
 • závitovkové dopravníky Eurovia cesty, a.s. Košice
 • pozber. úprava obilia s čističkou U 60-6 G2006 RD Trhovište
 • sklad obilia 6 x 1.500 t AT Tatry, s.r.o. Spišská Belá
 • extrudér ED 30 s chladiacou závitovkou RD Petrová Ves
 • dopravná strojná technológia výroby biohumusu Interfood OST, s.r.o. Strážske
 • prepravník kŕmnych zmesí DanSon, s.r.o. Bratislava
 • závitovkové dopravníky ILD SK, s.r.o. Košice
 • plniace hrdlo PH 219 Sladovňa Michalovce
 • sklad plastového granulátu 20 x 155 t Icopal, a.s. Štúrovo
 • zívitovkové segmenty z Hardoxu SMZ Jelšava
 • dodávka reť. dopravníka a úprava zásobníka šrotu BGV, s.r.o. Hniezdne
 • sklad 6 x 2500 t + sušička + čistička Techagra, s.r.o. Šaľa
 • montáž a rekuperácia sušičiek MC 3180 Corn Corporation Čil. Radvaň
 • strojná technológia na vykládku močoviny Diakol, a.s. Strážske
 • závitovkové dopravníky Ekosys, s.r.o. Sečovce
 • pásový dopravník Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • výmena reťazových dopravníkov Belar, a.s. Senica
 • prestrešenia a úprava násypného koša  ACHP a.s. Levice str. Lužianky
 • dopravníky + predčistička K 523 + sušička Korpod, s.r.o. Bratislava str. Lesenice
 • pozber. úprava obilia so sušičkou DP Devín Záhorská Bystrica
 • obežné závitovky Unicom Agro, s.r.o. Brno
 • obežné závitovky Agrico, s.r.o. Třeboň
 • pásové dopravníky na dopravu biomasy Kovod, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • kapsové, závitovkové dopravníky + K 527 Montechna, s.r.o. Sliač
 • rekonštrukcia betonového sila Mony, s.r.o. Senec
 • nerezová miešačka + kaspový dopravník Ireks Enzyma, s.r.o.
 • nadstavba sušičky MC 975 VK, s.r.o. Bardejov
 • nerezová závitovka Alya, s.r.o. Poprad
 • pozber. úprava obilia so sušičkou PD Neverice
 • generálne a stredné opravy čističiek a predčističiek PETKUS  1999 –  cca. 100 ks

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: