PREMETAL MON, s.r.o., Prešov
skenfrderu

Referencie 2007

 • Dodávka a montáž pozinkovaného reťazového dopravníka, Diakol, a.s. Strážske
 • Sklad obilnín 6 x 1.500 t + čistička + príjmový kôš, Techagra, a.s. Šaľa
 • Závitovkové a pásové dopravníky, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Obežné závitovky do síl, Strojírna Tábor, s.r.o. Tábor
 • Dodávka a montáž sušičky MC 675 + dopravné cesty, AGROPDNIK SLAMOZ, s.r.o. Zemplínska Teplica
 • Sklad obilnín 2 x 500 t so sušičkou MC 675, RD Trhovište
 • Závitovky na posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba recirkulácie a montáž  sušičiek MC 3180, 1195,1175,1075,975,675, JUREX, s.r.o. Bratislava
 • Závitovkové dopravníky, EUROVIA CESTY, a.s. Košice
 • Pásové dopravníky, Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • Montáž reťazových dopravníkov, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Rekonštrukcia výrobne kŕmnych zmesí, Provimi Pet Food Sk, s.r.o. Dunajský Klátov
 • Horné a dolné hlavy kapsových dopravníkov, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Renovácia čističky PETKUS K 545, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilnín a sóje, MATEX, s.r.o. Veškovce
 • Naskladnenie a vyskladnenie obilia, MVDr. Vrba - SHR, Šurany
 • Závitovkové dopravníky, ILD SK, s.r.o. Košice
 • Závitovky do záv. dopravníkov,  Kerkotherm, a.s. Košice
 • Silo s kapacitou 40.000 t s dopravnými cestami 100 t/hod - I.etapa, ZZN Děčín
 • Výroba segmentov horizontálnej miešačky, Andritz Sprout s.r.o. Humenné
 • Oprava čističky K 547, SEMAT, a.s. Trnava
 • Pásové a závitovkové dopr. pre linku na výrobu brikiet  Drietoma, LES, s.r.o. Trenčín
 • Závitovkové, reťazové a kapsové dopravníky, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Závitovkové dopravníky, NOXWEL, s.r.o. Vojčice
 • Závitovkové dopravníky, METAL SERVIS INŽINIERING, s.r.o. Banská Bystrica
 • Pásové podávače, Strojstalex, s.r.o. Bratislava
 • Renovácia čističky PETKUS K 545, RD Trhovište
 • Závitovky pre posýpacie vozy,  DECO Martin, s.r.o. Martin
 • Pozberová úprava obilnín so sušičkou na slamu, KORPOD, s.r.o. D. Streda, stredisko Lesenice
 • Oprava predčističky PETKUS K 527, WAK, s.r.o. Veľké Kapušany
 • Oprava čističky PETKUS K 547, PD Tulčík
 • Reťazový a závitovkové dopravníky, Agromont - Ervín Ďurka, Cabaj Čápor
 • Oprava predčističky PETKUS K 525, AT GROUP, s.r.o. Rožňava
 • Závitovkové a pásový dopravník, Zeocem, a.s. Bystré
 • Pozberová úprava obila so sušičkou a čističkou, BETA Gabriel, SHR,Rimavská Seč
 • Segmenty závitovky, SOKAMSZ, s.r.o.Dolný Kubín
 • Závitovkový dopravník, Colorspol, s.r.o. Novoť
 • Oprava predčističky K 523 a čističky K 545 PETKUS, AGRO-BIO, s.r.o. Závadka
 • Oprava čističky PETKUS K 545, Agropotravinárske družstvo Malčice
 • Závitovkový, reťazový a kapsový dopravník, Unicom Agro, a.s. Brno
 • Nerezový pásový dopravník, GASTROALKA SLOVAKIA, Žilina
 • Reťazové dopravníky, 100 t/hod, ZZN Děčín
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky PALMA AGRO, a.s. Sečovce
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky KRONOSPAN SLOVAKIA, s.r.o. Prešov
 • Kapsové dopravníky, Technická univerzita Košice
 • Závitovky do záv. dopravníkov, BIOPELLETS energy SK s.r.o Košice
 • Sitá do čističiek a šrotovníkov - cca. 50 odberateľov

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: