PREMETAL MON, s.r.o., Prešov
skenfrderu

Referencie 2008

 • Silo s kapacitou 40.000 t s dopravnými cestami 100 t/hod - II.etapa, ZZN Děčín
 • Rozšírenie skladu obilnín o 1 x 1.000 t a 1 x 1.500 t, USVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná
 • Výroba miešadiel do horizontálnych miešačiek, Andritz Sprout s.r.o. Humenné
 • Závitovky do posýpacích vozov, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Reťazové, kapsové a pásové dopravníky, výpady a klapky, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Úprava sušičky MC 31.80 a montáž sušičky MC 10.75 JUREX, s.r.o. Bratislava pre CORN Corporation
 • Výroba recirkulácie pre sušičky MC 6.75,9.75,10.75,11.75 JUREX, s.r.o. Bratislava
 • Závitovkové dopravníky, DUVEX s.r.o. Bardejov
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia Zemplínska Teplica a skladu Sečovce, Agropodnik SLAMOZ, s.r.o.
 • Oprava predčističky PETKUS K 523, PD Spišské Bystré
 • Oprava predčističky PETKUS K 525, VENAS, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Pozberová úprava obilia s čističkou PETKUS U40-4G a sušičkou MC 975, Ing. Zoltán Takács, SHR, Kolárovo
 • Reťazové dopravníky, Agroing Brno s.r.o. Brno
 • Renovácie čističky PETKUS K 545, AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom
 • Dodávka a montáž čističky PETKUS U60-6G, AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom
 • Vážiaci pásový dopravník, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Závitovky do záv. dopravníkov, RADEN, s.r.o. Košice
 • Sklad obilnín 2 x 1.000 t, Techagra RV, s.r.o. Žiharec
 • Závitovkové dopravníky, NOXWEL, s.r.o. Vojčice
 • Pozb. úprava obilnín + sušička MC 975,  silo na 225 t, vzduch. predčistička, AT ZEMPLÍN spol. s.r.o.
 • Kapsový dopravník, UNISTROJ FG, s.r.o. Sabinov
 • Závitovky z HARDOXU, Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava
 • Závitovkový dopravník, CONFAL a.s.Slovenská Ľupča
 • Pozberová úprava obilia s čističkou PETKUS U40-4G, Agrodružstvo Staré
 • Miešanie a balenie mäkopáleného vápna a granulátu GR, DEFUNDER, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • Závitovky z HARDOXU, RADEN, s.r.o. Košice
 • Výmena dopravných ciest sušičky a dodávka čističky PETKUS U60-6G, RaVOD Pata
 • Reťazové, kapsové dopravníky a prvky spádovej dopravy, Unicom Agro, a.s. Brno
 • Sušička obilnín s kotlom na spaľovanie slamy, PVOD Mokrance
 • Montáž 4 ks síl SC 5,35/6/45O s výbavou, Provimi Pet Food Sk, s.r.o. Dunajský Klátov
 • Dodávka prevzdušňovacích kanálov do podlahového skladu, MVDr. Vrba - SHR, Šurany
 • Dodávka a montáž reťazových dopravníkov, BELAR, a.s. Dunajská Streda
 • Závitovky do záv. dopravníkov, HOMER SPIŠ s.r.o., Hrabušice
 • Segmenty závitovky z HARDOXU, Ing Štifner Štefan, CSc. - STIFI, Hurbanovo
 • Závitovkový dopravník, IREKS ENZYMA, s.r.o. Prešov
 • Perforovaná podlaha do síl, cca 220 m2,Agropodnik Mašovice, a.s.
 • Pozinkované pásové dopravníky, VENAS, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Kapsový dopravník, Agrierté - Ebed. a.s. Obid
 • Nerezový závitovkový dopravník pre čističku odpad. Vôd, KUNST, spol. s r.o. Hranice na Morave
 • Pásový dopravník, Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica
 • Nerezové pásové dopravníky pre čističku odpad. vôd, KUNST, spol. s r.o. Hranice na Morave
 • Sušička MC 675 s dopr. cestami, PD Kukučinov
 • Kapsové dopravníky, Agroing Brno, s.r.o.
 • Dopravné pásy, Slovosivex, a.s. Košice
 • Závitovky na posýpacie vozy, DECO Martin spol. s.r.o.
 • Závitovkový dopravník fi. 500 mm, Sladovňa, a.s. Michalovce
 • Reťazový dopravník zalomený s násypkou, AGRO Divízia s.r.o. Selice
 • Reťazové dopravníky, RAFTYS - Ing. Szabó Zoltán, Nové Zámky 
 • Segmenty závitovky z HARDOXU, Raden, s.r.o. Košice
 • Sušička MC 10.75 s dopr. cestami, Cmíral-Dvořák s.r.o. Stonařov
 • Oprava čističky PETKUS K 547, SEMAT, a.s. Trnva
 • Oprava predčističky K 527, Roľnícke družstvo Turá Lúka
 • Závitovkové dopravníky, FILTEX SK s.r.o. Košice
 • Sitá do čističiek PETKUS, Čekoservis, s.r.o. Lovosice
 • Dodávky a montáže v rámci odstávky PALMA AGRO, a.s. Sečovce
 • Sitá do čističiek a šrotovníkov - cca. 60 odberateľov
 • Náhradné diely na čističky PETKUS a ASP

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: