Referencie

Referencie 2018

Referencie 2018

 • Modernizácia linky na pozberovú úpravu hrachu, sóje a komodít pre ŽV- stredisko Veľká Maňa a Kmeťovo (2 x čistička PETKUS A09 + 1 x sušička Mathews Company L 1350, AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany
 • Dodávka a montáž dopravníkov pre Silo Svinná – Mlyn Trenčan, s.r.o. Trenčianská Turná
 • Dodávka a montáž triéru PETKUS, Indented Cylinder ZA 611 s príslušenstvom, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • II. etapa rekonštrukcie VKZ, Dávkovanie šrotov,miešaniea vrecovanie, AGREF, spol. s.r.o., Komárno
 • Výroba STG pre zaradenie do výrobných liniek projektu "Výstavba závodu na výrobu krmív a premixov na území prevádzky podniku DELTA LLC" ul. Sovetskaya, 2, okres Mashevsky, Poltava. ", Tekro Ltd., Spaska 5, office 60, 04071 Kyev, Ukraine
 • Dodávka a montáž STG naskladnenia podlahového skladu, Poľnohospodárske Družstvo Dolný Štál
 • Výroba segmentov závitovky fi.180 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, MOTOSPOL SK s.r.o., Hanušovce nad Topľou
 • Výroba a montáž Stg na dopravu koksu do KG RP1 a RP2, SlovZink, a.s., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi.180 mm, P-8 mm, materiál tr. S355, myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka
 • Výroba, montáž a oprava dopravných ciest na obilnom sile v Humennom, Arimex Bratislava spol. s r. o.
 • Modernizácia pozberovej linky + sušička Mathews Company L 1350, Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek
 • Modernizácia pozberovej úpravy zrnín + sušička Mathews Company L 1250, Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov
 • Výroba segmentov závitovky fi.170 mm, P-10 mm, materiál HARDOX, TIBERI, s.r.o. Trenčín 5
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba segmentov závitovky fi. 350 mm, P-8 mm, materiál HARDOX, DELTA DEFENCE, a.s., Prešov
 • Výroba segmentov závitovky fi. 250 mm, fi. 160 mm, P-5 mm, materiál tr. S355, GreMI KLIMA, s.r.o., Žilina
 • Výroba segmentov závitovky fi. 315 mm, P-5 mm, materiál tr. 11 523, Duslo, a.s. Šaľa
 • Výroba segmentov závitovky fi. 350 mm a 380, P-8 a 10 mm, materiál tr. 11523 resp. HARDOX, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Realizácia nakládky voľne ložených otrúb : stavebné práce a súbor technologických zariadení, PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra
 • Výrobňa kŕmnych zmesí s výkonom4 t/h hotovej kŕmnej zmesi, GAMA - Poľnohospodárske družstvo, 072 14 Pavlovce nad Uhom
 • Dodávka náhradných dielov pre strojnú technológiu, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba 2 ks filtrov a 2 ks závitovkových dopravníkov DZ 320, B+R OK VZT, Banska Bystrica, spol. s.r.o.
 • Výroba 2 ks Pásový dopravník PD400, l – 8 m, ANPET Group s.r.o., Bočiar
 • Modernizácia dopravných ciest - inštalácia dopravníkov a prevažovacej váhy, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky D127/d50/s60, pl. hr.5mm-HARDOX450, PaB Závitovky s. r. o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky fi. 190 mm, P-3 mm, materiál HARDOX, DELTA DEFENCE, a.s., Prešov
 • Výroba nerezovej závitovky, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Rekonštrukcia síl č. 1 a 2-výmena reť. Dopravníkov, MJM agro Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 130 mm, P-4 mm, materiál nerez, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Technológia na pozberovú úpravu obilia, Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
 • Pozberová úprava sóje, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ 200, L-11 m, KUNST, spol. s.r.o., Hranice
 • Výroba segmentov závitovky fi. 196 mm, P-4 mm, materiál tr. S355, AMETYSs.r.o., Košice – Pereš
 • Výroba 2 ks závitovkových dopravníkov DZ 320, DOLVAP, s.r.o., Varín
 • Výroba segmentov závitovky D185/d62/s100, P-8mm – HARDOX450, SMZ, a.s. Jelšava
 • Výroba a montáž plniacej hubice PH273DO, h = 4m, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky fi. 450, P-10mm, materiál tr. 11 523, Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Úprava zásobníka na otruby, PENAM, a.s. Brno – Zábrdovice
 • Výroba segmentov závitovky D116/d30/s53, P-6mm – HARDOX450, Confal a.s. Slovenská Ľupča
 • Výroba reťazových dopravníkov RDs160 - 6ks a výpadov VPD152DO - 8ks, TAURUS,s.r.o., Chrudim
 • Výroba strojnej technológie – reťazové, kapsové a závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba strojnej technológie – reťazové a kapsové dopravníky, prvky spádovej dopravy, Ing. Zoltán Szabó-Raftys, Nové Zámky
 • Výroba dopravníkov a posuvných uzáverov pre Odprášenie koncov spekacích pásov 1 až 4 pre USS Košice, ILD SK, spol. s r.o. Košice
 • Oprava predčističky Petkus K 523, BLAUMONT, s.r.o. Markušovce
 • Oprava čističky Petkus K 547, Poľnohospodárske družstvo Peder
 • Výroba segmentov závitovky D258/d128/s150/P-8mm, Hardox 450, myWood Polomka Timber, s.r.o. Polomka
 • Výroba segmentov závitovky fi. 196 a 225 mm, P-4 mm, materiál tr. S355, AMETYSs.r.o. Košice - Pereš
 • Výroba kapsového dopravníka KD 30.13, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Dodávka a montáž 2 ks kapsových dopravníkov(KD) a 4 ks reťazových dopravníkov (RD) s príslušenstvom, MLYN ŠTÚROVO, a.s. Pohronský Ruskov
 • Oprava čističky Petkus K 545, INTERAGROS, a. s. Trnava
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia – čistička PETKUS A 09 + morička, AGROVES s.r.o. Zalužice
 • Výroba segmentov závitovky D310/d114,3/s310, P-5 mm, Hardox 450, TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT200, l = 1200mm, P = 2,2kW, VST Engineering, spol. s r.o. Pardubice
 • Výroba pásových dopravníkov PD 250, L -7 a 9 m, BEKY, a.s. Snina
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ 200, Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • Výroba segmentov závitovky D480/d280/s250, P-12mm, materiál tr. S355, GIM - S s.r.o. Ľubotice
 • Výroba dvojchodej závitovky homogenizátora, BUKÓZA Export-Import, a.s. Hencovce
 • Výmena hornej hlavy kapsového dopravníka, dopravného pásu a naberákov, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk