PREMETAL MON, s.r.o., Prešov
skenfrderu

Komplexné riešenia
pre technologické linky

Komplexné riešenia
pre technologické linky

Komplexné riešenia
pre technologické linky

Komplexné riešenia
pre technologické linky

Komplexné riešenia
pre technologické linky

Služby

 • Zaškolenie obsluhy čističiek obilia PETKUS,ASP
 • Generálne opravy čističiek obilia PETKUS,ASP
 • Dodávky náhradných dielov, t.j. dopravných pásov, skrutiek a naberákov do korčekových dopravníkov
 • Výroba závitoviek a závitovkových segmentov až do priemeru 630 mm a hrúbky plechu 12 mm
 • Delenie materiálu (čierny plech, nerez, hliník) na plazme, autogénom cez pojazd FOREST CNC až do hrúbky 32 mm
 • Vysekávanie rozvinutých tvarov z plechov do hrúbky 6 mm a ohýbanie plechov na CNC vysekávacích a ohraňovacích lisoch
 • Výroba dierovaných plechov pre rôzne druhy čističiek
 • Výroba rebríkov, schodíkov,stupníc, obslužných plošín, pochodzných lávok, prevetrávacích kanálov a pod.
 • Sústružnícke, frézarské, klampiarske, brusičské práce
 • Projekčná a konštrukčná činnosť
 • Poradenská činnosť

Politika kvality

Politika kvality organizácie PREMETAL MON, s.r.o. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty a služby s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov. Manažment sa rozhodol realizovať túto politiku prostredníctvom systému riadenia kvality, vybudovaného v súlade s normou  ISO 9001.

Pre dosiahnutie tohto zámeru PREMETAL MON, s.r.o. plánuje nasledovné:

 1. Dosahovať zamýšľané výsledky určenými internými a externými záležitosťami.
 2. Zvyšovať produktivitu všetkých procesov.
 3. Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a zainteresovanými stranami.
 4. Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
 5. Rozvíjať ľudský potenciál.
 6. Trvalo zlepšovať Systém manažérstva kvality.

Strategická vízia

SPRÁVNE REAGOVANIE
NA NOVÉ TRENDY A ZMENY

ANALÝZA RIZÍK A RIEŠENIA PRE ZLEPŠENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

KVALITOU DOKÁZAŤ, ŽE SME NAJLEPŠÍ 

UDRŽANIE PRACOVNÝCH MIEST

MODERNIZÁCIA, EFEKTÍVNEJŠIA VÝROBA A MONTÁŽ

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: