PREMETAL MON, s.r.o., Prešov

Komplexné riešenia pre technologické linky

PREMETAL MON, s.r.o., Prešov

Komplexné riešenia pre technologické linky

PREMETAL MON, s.r.o., Prešov

Komplexné riešenia pre technologické linky

Služby

 • Zaškolenie obsluhy čističiek obilia PETKUS,ASP
 • Generálne opravy čističiek obilia PETKUS,ASP
 • Dodávky náhradných dielov, t.j. dopravných pásov, skrutiek a naberákov do korčekových dopravníkov
 • Výroba závitoviek a závitovkových segmentov až do priemeru 630 mm a hrúbky plechu 12 mm
 • Delenie materiálu (čierny plech, nerez, hliník) na plazme, autogénom cez pojazd FOREST CNC až do hrúbky 32 mm
 • Vysekávanie rozvinutých tvarov z plechov do hrúbky 6 mm a ohýbanie plechov na CNC vysekávacích a ohraňovacích lisoch
 • Výroba dierovaných plechov pre rôzne druhy čističiek
 • Výroba rebríkov, schodíkov,stupníc, obslužných plošín, pochodzných lávok, prevetrávacích kanálov a pod.
 • Sústružnícke, frézarské, klampiarske, brusičské práce
 • Projekčná a konštrukčná činnosť
 • Poradenská činnosť
POLITIKA KVALITY

Politika kvality organizácie PREMETAL MON, s.r.o. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty a služby s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov. Manažment sa rozhodol realizovať túto politiku prostredníctvom systému riadenia kvality, vybudovaného v súlade s normou  ISO 9001.

Pre dosiahnutie tohto zámeru PREMETAL MON, s.r.o. plánuje nasledovné:

 1. Dosahovať zamýšľané výsledky určenými internými a externými záležitosťami.
 2. Zvyšovať produktivitu všetkých procesov.
 3. Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a zainteresovanými stranami.
 4. Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
 5. Rozvíjať ľudský potenciál.
 6. Trvalo zlepšovať Systém manažérstva kvality.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

VÍZIA

SPRÁVNE REAGOVANIE NA NOVÉ TRENDY A ZMENY


ANALÝZA RIZÍK A RIEŠENIA PRE ZLEPŠENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY


KVALITOU DOKÁZAŤ, ŽE SME NAJLEPŠÍ 


UDRŽANIE PRACOVNÝCH MIEST


MODERNIZÁCIA, EFEKTÍVNEJŠIA VÝROBA A MONTÁŽ


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk