Referencie

Referencie 2020

Referencie 2020

 • Modernizácia skladových technológií v Sečovciach a Zemplínskej Teplici, AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
 • Pozberová linka so sušičkou Mathews Company L 1350a čističkouPETKUS A12, Poľnohospodárske družstvo Bošáca
 • Výroba a montáž reverzného závitovkového dopravníka DZ250 pod leštičky, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT130, l = 7bm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba závitovky fí 200, l = 2.500 mm, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s320, P-4 mm, HARDOX 450, SMZ, a.s. Jelšava
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A12, KomAgrartechnik, s.r.o. Marcelová
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A 09, MVDr. Karch Jozef, Michalovce - Sejkov
 • Výmena redlerových reťazí RD 250, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D290/d89/s290, P-4mm, D500/d114/s500, P-10mm materiál tr. 11523, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výroba segmentov závitovky D340/d114,3/s240 resp. s280, P-6 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka RDs250, l=12bm, P=2,2kW, TAURUS, s.r.o. Chrudím
 • Výmena 3 ks pásových dopravníkov za reťazové dopravníky RD260, ARIMEX, s.r.o. Bratislava, str. Humenné
 • Výroba závitovky D250/d88,9/s170, l = 5.695mm, EUROVIA SK, a.s. Košice – Barca
 • Výroba segmentov závitovky D320/d108/s250, S355, P-5 mm, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výmena kapsových (KD 56.20) a reťazových dopravníkov (RD 260) vrátane prislúchajúcich prvkov spádovej dopravy a elektroinštalácie, ANJA, spol. s.r.o. Bratislava, str. Smolenice
 • Rekonštrukcia dopravných ciest - SO Staré silo, kapsový dopravník na tlakovú odolnosť 50 kPa, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. Boleraz.
 • Posklizňová linka Pikárec s sitovým triedičom JCM 10223, sušičkou Mathews Company L1000 s výmenníkom tepla od BPS a 3 x silo Symaga o kapacite 3 x 1068 t, PROAGRO Radešínska Svratka a.s., 592 33 Radešínská Svratka 61
 • Nadstavba sušičky Mathews Company MC 675, AGROCONSULTING spol, s.r.o. Jatov, str. Andovce
 • Rekonštrukcia kapsového dopravníka, Cemix, s.r.o. Veľké Leváre
 • Výroba strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba závitovky D250/d60,3/s170, 4 x L = 1.900mm, 2 x L = 2.380mm,GIM - S s.r.o. Ľubotice
 • Výroba nerezovej závitovky AISI316, l = 2.690mm, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba dvoch kusov dopravníkov DZT250, l = 6.900mm, P = 2,2kW, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
 • Výmena zariadení na čistenie a triedenie jačmeňa, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba zalomeného reťazového dopravníka RDz250, lc-13,5m, P = 3,0kW, SIAGRA s.r.o. Zlín-Malenovice
 • Výroba a montáž STG pre pozberovú linku Michaľany, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba, demontáž a montáž STG pre pozberovú linku, SLOVETRA, a.s. Nové Mesto nad Váhom
 • Výroba segmentov závitovky D225/d75/s200, D195/d102/s200, P-6mm, materiálHardox 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba závitovky D320/d152/s300, l = 7.380 mm, P-4mm, materiál 11523, LES, s.r.o. Trenčín
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov DZT 200, l = 5.500 mm, l = 11.000 mm, MAKS-D, s.r.o. Nováky
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou ZANIN PSC 10, Agrourbár Rimavská Seč, s.r.o.
 • Výroba segmentov závitovky, D350/d139,7/s200, P-3mm, materiál nerez AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba segmentov závitovky,D410/d130/s400, P-10mm, materiál S355, MEOS, s.r.o. Detva
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ250, l = 5.500mm a l = 8.000mm, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba STG pre pozberovú linku, FARMA NEMEŠANY s.r.o Nemešany
 • Výroba kapsových dopravníkov KG 56.20, H = 6.500mm, H = 7.700mm,THERMIUS, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky,D120/d60,6/s100, P-3mm, D200/d103/s160, P-5mm 11523, materiál 11 523, G&G filtration, s.r.o. Ružomberok
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT300, l = 9.000mm + dodávka sitového triedič typ OMEGA 080, prepravovaný materiál horčík,LUXRAM, s.r.o. Rozhanovce
 • Dodávka a montáž závitovkového dopravníka DZ 400, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky,D400/d150/s400, P-8mm, materiál Hardox, FONTANA, a.s. Dolný Kubín
 • Dodávka a montáž predčističky Buhler LAGA GrainPlus 20 E, BOWTEN s.r.o. Sečovce
 • Demontáž 6 ks zásobníkov múky, vrátane pneudopravy, Mlyn Pohronský Ruskov, a.s
 • Výmena elektroprevodoviek a úprava závitovkových dopravníkov DZ500, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Váženie sladu v medzioperačnom zásobníku, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba segmentov závitovky,D168/d89/s138, P-6mm, materiál S355, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba 6 ks závitovkových dopravníkov DZ160, l = 1.000mm, materiál nerez AISI 304, AGROEX, s. r. o. Piešťany
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ400, l = 1870, P = 7,5kW + atypický výpad,ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s330, P-8mm, materiál nerez AISI304, AMAN s.r.o. Markušovce
 • Oprava dopravných ciest, výroba a montáž STG,BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ500, l = 4.000, P = 3,0kW, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba závitoviek pre miešací kŕmny voz 2 x D440/d178/s320, P-10mm, l=2.930mm, materiál S355, AGROSVID, s.r.o. Beharovce
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT250, l = 12.000mm, P = 7,5kW, Calmit, spol.s.r.o Bratislava, závod Žirany
 • Výroba pásového dopravníka PD400, l = 4.850mm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba a montáž reťazových dopravníkov RD 260B a RD260 + prvky spádovej dopravy, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohodpodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ200, l = 6.000mm, P = 2,2kW + rotačný podávač RPGG 20-20, P = 0,75kW, MIDORIING, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D120/d40/s125, D150/d50/s150, P-6mm, materiál Hardox, D936/d736/s400, P-5mm, materiál S355, CONFAL a.s. Slovenská Ľupča
 • Výroba odstredivého odlučovača s príslušenstvom, Strojwood s. r. o. Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D290/d90/s290, P-4mm, materiál S355, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Generálna oprava reťazových dopravníkov a hradítok, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D500/d133/s355, P-8mm, materiál tr. 11, ZMOP, spol. s.r.o. Modrá
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk