Referencie

Referencie 2016

Referencie 2016

 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5, Koan, s.r.o. Krasnovce
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre Skladové hospodárstvo s PUO a sušičkou, Sedlec, Česká republika, AGROING BRNO s.r.o., Brno
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre „Dopravné cesty s výkonom 100 t/h - plnenie a vyskladnenie haly 31 x 120 m“, AGROING Slovensko, s.r.o. Zálesie
 • Rekonštrukciu dopravných ciest - silá Vítkovice, Kollárovo, LEGUSEM, s.r.o. Horná Streda
 • Zvýšenie bezpečnosti šrotovníkov (protivýbuchovej ochrana šrotovníkov) na varni v prevádzke Pivovaru Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a montáž kapsového dopravníka, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleraz
 • Výroba nerezových závitoviek, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Realizáciu projektu protivýbuchovej ochrany zásobníka na prach v prevádzke Pivovaru Šariš, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a montáž miešiarne kŕmnych zmesí a extrudéra sóje, MATEX, s.r.o. Veškovce – Veľké Kapušany
 • Rekonštrukcia dopravných ciest na pozberovej úprave obilia, Poľnohospodárske družstvo Ludrová
 • Výroba kapsových a reťazových dopravníkov s výkonom 100 t/hod, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Dodávka a montáž reťazových dopravníkov, DUKOM s.r.o., Novomestská 41, 907 01 Myjava
 • Výroba strojno-technologického zariadenie pre PUO ZD Milevsko, SILO s.r.o. Stonařov 295, 588 33 Stonařov
 • Výroba a montáž dvoch kusov nerezových reťazových-korčekových elevátorov, Lovosice, MAKS - D, s. r. o. Ostrava
 • Výmenu predčističiek K 527 za 2 ks GrainPlus 20E, AGRO PALÍN, s.r.o. Palín
 • Výroba nerezových závitoviek pre bioplynovú stanicu, Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. Košice
 • Výroba nerezovej závitovky v prevedení AISI 304, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Pozberovú úpravu obilia (čistička PETKUS A09) so sušičkou (Mathews Company, L 1350) s prepojením na podlahový sklad a silo, Krok s.r.o. Vlčany
 • Pozberovú úpravu obilia pre živočíšnu výrobu (čistička PETKUS A09), Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
 • Čistička s príslušenstvom (PETKUS A12) + miešareň kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo Mlynica
 • Výroba a montáž dopravníkov a prvkov spádovej dopravy pre pozberovú linku PD Sokolce, Raftys Slovakia s.r.o. Nové Zámky
 • Výroba a montáž obežnej vyprázdňovacej závitovky OZ 250 pre silo 19,10 m, ATEX prevedenie, POLINE, s.r.o. Nebovidy
 • Rekonštrukcia čističky (PETKUS K 527) a jej uvedenie do prevádzky na hosp. dvore Tovarné, Podielnické družstvo Ondava Stropkov
 • Rekonštrukcia príjmového koša jačmeňa, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba sít pre čističku BUHLER TAS 200, Sladovňa, a.s. Michalovce
 • Linka na výrobu a spracovanie osív (čistička PETKUS A09), ERIS Trade,s.r.o. OmšeniePD Dolné Srnie
 • Pozberová úprava so sušičkou (čistička AGROS 60, sušička Mathews Company L 2700). Výkon dopravných ciest je 60 t/h, EKO -AGRAR s.r.o, Veľký Kamenec
 • Dávkovanie čierneho sladu, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Dodávka a montáž nerezovej šnekovej moričky, Jozef Fígeľ-KOV-NZPÚ, Novosad
 • Výroba trubkových závitovkových dopravníkov fi. 200 a fi. 400 na dopravu vápna, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výroba nerezového kapsového dopravníka KD 30.13, EKOTECHNA, s.r.o. Prešov
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2015

Referencie 2015

 • Dodávka a montáž sušičky zrnín MC L1350, RD Voľa
 • Dodávka a montáž rotačných podávačov v EXE prevedení a zabezpečenie protivýbuchovej ochrany vybraných elevátorov a cyklónov, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Zvýšenie výkonu a modernizácia pozberovej úpravy obilia, Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ Veľké Ripňany
 • Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín s cieľom zlepšiť kvalitu čistenia a zvýšiť prevádzkové a skladové kapacity, KRUP, s.r.o. Banská Bystrica – II. etapa
 • Dodávka a montáž osivovej linky – čistička A09, Trier ZA61, morička + váhy BIG-BAG, NOP, a.s. Hažín
 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – dodávka reťazových, korčekových, pásových a závitovkových dopravníkov pre U.S. Steel Košice, s.r.o, ILD SK, spol. s r.o. Košice
 • Dodávka a montáž železných síl s dopravnými zariadeniami a technológie pre príjem špeciálneho sladu, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Dodávka nosných popruhov obilných výťahov s plnými a prázdnymi naberákmi Walter s kompletným spojovacím materiálom,  Agropodnik a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž dopravníkov k pozberovej úprave obilia – Poľnohospodárske družstvo Dolný Oháj
 • Výroba a montáž obežnej závitovky pre silo fi. 6 m -  Ing. Stanislav Pollák, Farma Batis, Žitavce
 • Výroba nerezových závitoviek - prevedenie AISI 304, zváranie TIG, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba reťazového dopravníka na peletky + sedem elektrických výpadov, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Výroba kapsového dopravníka - zosýlená konštrukcia v mieste vpádu a výpadu - vystlané hardoxom, naberáky zosylené, predný brit, vonkajší plášť pozinkovaný plech, gumotextilná gurtňa odolná do 150 stupňov celzia, typ pás EP 800/5, 2+2 HTR 150°C, SPIŠCOL, s.r.o.Spišská Nová Ves
 • Rozšírenie automatického navažovacieho systému - technológia navažovania, oceľové konštrukcie, zásobníky, elektroinštalácia a systém riadenia, Tekro, spol. s r.o., Praha, prevádzka Nová Dedina u Uničova
 • Rekonštrukcia Pozberovej úpravy obilia – Hrádok, Silo, s.r.o. Stonařov
 • Výroba a montáž strojnej technológie pozberovej úpravy obilia Čierny Brod, JK Machinery, s.r.o. Praha
 • Dodávka a montáž osivovej linky, Roľnícka spoločnosť Bottovo
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reťazových dopravník RD 420, Tate & Lyle Boleráz, s.r.o. Boleráz
 • Výroba závitovky D140/d51/s120 mm; 2420 mm; 6mm, Dalkia Východné Slovensko, s.r.o Košice
 • Výroba reťazových, korčekových, závitovkových dopravníkov a prvkov spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba a montáž dopravníkového systému pre močovinové sila a montáž zásobníkov Geroldinger pre skladovanie močoviny, DUKOL Ostrava, s.r.o. Ostrava
 • Dodávka a montáž Technológie pre prevzdušňovanie síl na farme Pernek, AGROPARTNER,  spol. s r.o. Plavecké Podhradie
 • Dodávku a montáž nových dopravných pásov (gurtní) s plastovými šálkami pri vybraných elevátoroch M-10, 76A, 76B, M-601, 617, M-702 v objekte sladovne, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Oprava elevátora č.18, výmena dopravného pásu a naberákov (antistatic), ADM Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž obežných závitoviek pre silo fi. 12 m, Jurex, s.r.o. Bratislava
 • Výroba a montáž vzduchovej predčističky, TECHAGRA RV Žihárec s.r.o., Žihárec
 • Oprava strojnej technológie na sile v Hniezdnom, Gurman, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • Výroba závitoviek, Slovmag, a.s. Lubeník
 • Montáž strojnej technológie a úprava jestvujúcej technológie na dopravu sladovníckeho jačmeňa, Sladovňa SESSLER, a.s. Trnava
 • Výroba nerezových segmentov závitoviek, EUROBOOR, s.r.o. Krškany
 • Výroba a montáž kapsového dopravníka na dopravu vápna, BUKOCEL, a.s. Hencovce
 • Výroba dvoch kusov obežnej závitovky OZ 250, OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o., Zlín
 • Výroba segmentov závitoviek, BJ Energy s.r.o. Žilina
 • Výroba troch kusov závitovkových dopravníkov DZ 400 na dopravu dolomitu, EKOSYS, s.r.o. Sečovce
 • Výroba segmentov závitoviek,  GreMI KLIMA, s.r.o. Žilina
 • Výroba segmentov závitoviek, PaB Závitovky, s.r.o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitoviek, materiál HARDOX 450, ZMOP, spol. s.r.o., Modra
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2014

Referencie 2014

 • Výroba a montáž dopravníkov na PUO Klín nad Bodrogom, AGROREAL, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Repasácia čističky PETKUS K 527, PD Nižný Hrušov
 • Výroba žľabových závitovkových dopravníkov s teplotnou odolnosťou do 150 OC, SPIŠCOL, s.r.o. Spišská N.V.
 • Oprava čističky PETKUS K 527 a výmena dopravníkov na PUO, PD Dolný Oháj Výroba nerezovej závitovky, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba a montáž záv. dopravníka na dopravu bentonitu, KREMNICKÁ BÁNSKA SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Kremnica
 • Generálny dodávateľ obilného sila 6 x 1.450 t + 445 t– technológie a stavebnej časti Chotiměř, BOR, s.r.o. Choceň
 • Výmena dopravníkov v obilnom sile s výkonom 75 ton/hodina, Mlyn Sládkovičovo a.s. Sládkovičovo
 • Výroba obojsmerného reťazového dopravníka RT 360, L-28 m, INTABO s.r.o., Tábor
 • Výroba rekuperácie pre sušičku Mathews Company type  Legacy 1250, DJULI INGENEERING Ltd. Stará Zagora, Bulgaria
 • Výroba obežných závitoviek pre sila LIPP, PD Chynorany
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZT 250, L-4.070mm a L-10.225mm, ILD SK, s.r.o. Košice
 • Dodávka a montáž Váhy BIG-BAG a reťazového dopravníka pre expedíciu, LEGUSEM, s.r.o. Horná Streda
 • Výroba pásového dopravníka s pojazdom na dopravu drevoštiepky, KOKSMONT a.s. Košice             
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre PUO Uzeničky, Česká republika,  SILO s.r.o. Stonařov
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre PUO Choustník, Česká republika,  SILO s.r.o. Stonařov
 • Repasácia čističky PETKUS K 527, WOOD s.r.o  Radošina
 • Úpravu technológie pre prísun a odsun obilnín od čističky, PROAGROS Levice, s.r.o.
 • Výmena dolných hláv kapsového dopravníka, PD Neverice
 • Výroba pásového dopravníka PD 500, L-12 m, MENERT, s.r.o. Šaľa
 • Dodávku a montáž dopravníkov na drevnú štiepku pre kotolne, Spravbytherm s.r.o.Kežmarok
 • Výroba kapsového dopravníka, zalomeného reťazového dopravníka a klapiek fi. 219, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Výroba reťazových dopravníkov RT 160, 2 ks, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Repasácia čističiek PETKUS K 547 a K 527, Poľn. družstvo „ŠARIŠAN“ Svinia
 • Dodávka 600 metrov dopravných pásov vrátane naberákov na kapsové dopravníky, AGROPODNIK, a.s. Trnava
 • Sitá + náhradné diela na čističku PETKUS K 527, Roľ. družstvo Turá Luka
 • Oprava dopravníkov na sile v Hniezdnom, Gurman, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • Výroba a montáž obežných závitoviek do sil LIPP, Poľn. družstvo Chynorany
 • Výroba nerezového kapsového dopravníka, NOXWEL, s.r.o. Sečovce
 • Repasácia čističky PETKUS K 527,    Agro Čergov ,s.r.o Čergovská 583  086 41 Raslavice
 • Závitovkový dopravník DZ 500, 2 ks, L-19,3 m pre dopravu zeleného sladu, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Výroba pozinkovaného dopravníka DZ 320, L-15m, PD Veľký Ďúr
 • Zvýšenie skladovej kapacity o 2 x 2.560 t, Liaharenský podnik Nitra, a.s., stredisko Vráble
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ200, L-1,5m, 2 ks s prírubou 500 x 1500mm, METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba a montáž závitovkového dopravníka DZ150, L-6140mm, DURPEG s.r.o. Terchova
 • Výroba pozinkovaného závitovkového dopravníka DZ 200, L-9 m, Kolagrex Int., spol. s r.o.
 • Kolárovo
 • Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín s cieľom zlepšiť kvalitu čistenia a zvýšiť prevádzkové a skladové kapacity, KRUP, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba domiešavač jemného prachu 450kg/m3, DZ800, l – 6 m, IZONIL GROUP s.r.o.
 • Výroba pásového dopravníka PD 500, L-4m, SLOVENSKE MAGNEZITOVE ZAVODY, a.s. Jelšava
 • Výroba vzduchotnického potrubia, prechodov a kolien, EKOTECHNA, s.r.o. Prešov
 • Výroba závitoviek s hardoxovými listami a nerezovou stredovou trubkou pre dávkovač biomasy do reaktora bioplynovej stanice, 5 ks, Bioplyn Rozhanovce, s.r.o Košice
 • Dodávka a montáž chladiacej kolóny pre VKZ Vráble, TEKRO Nitra, s.r.o. Nitra
 • Výroba dopravníkov DZ 250, 4 ks, KD 30-13, 1 ks, klapky fi. 152, 2 ks, Sladovňa SESSLER, a.s. Trnava
 • Výroba komponentov dopravníkov pre Calmit Tisovec, DELTA STEEL, s.r.o. Prešov
 • Výroba sústavy dopravníkov DZT 250 a DZT 320 v nerezovom prevedení pre bioplynovú stanicu, SCBC, s.r.o.Stropkov
 • Výroba pásového dopravníka PD 400, L-10 m na dopravu kalu, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 • Výroba dvoch kusov závitoviek v nerezovom prevedení, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Dodávka a montáž dopravníkov pre pozberovú úpravu obili v Zemplínskom Hradišti, RAFTYS SLOVAKIA, s.r.o. Nové Zámky
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2013

Referencie 2013

 • Rozšírenie pozberovej linky o chladiace silo a pneumatickú predčističku, Interagros, s.r.o. Levice
 • Technológia odsávania prachových častíc, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Výroba strojnej technológie pre sklad sladovníckeho jačmeňa Mlynica, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, prevedenie hardox, čierny plech, ZMOP, spol. s.r.o. Modra
 • Výroba závitoviek pre posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba filtrov a oceľových konštrukcií, Ing. BORIS TONČÍK, Banská Bytrica
 • Výroba závitovkových dopravníkov, ťažká doprava, METAL SERVIS INŽINIERING, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba dierovaných pozinkovaných plechov na hvozdy, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Úprava pozberovej linky a osadenie moričky a váhy, MATEX, s.r.o. Veškovce
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, AMAN, s.r.o. Markušovce
 • Výroba šikmých a zalomených pásových dopravníkov na dopravu granúl, AGROING BRNO, s.r.o. Brno
 • Výroba vertikálnej miešačky kŕmnych zmesí, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba nerezových segmentov závitovky, NOXWEL, s.r.o. Sečovce
 • Výroba pásových dopravníkov š. 650, 100 t/hod v celkovej dĺžke 300 bm, POSADA GROUP, s.r.o. Praha
 • Výroba závitovkových dopravníkov na dopravu vápenného prášku, K.E.Y.O. finacial group, s.r.o., Nová Dedinka
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, prevedenie hardox, CWT Metal s.r.o. Brzotín
 • Výmena spodných hláv na kapsových dopravníkoch, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Výroba navažovacích závitovkových dopravníkov, Alya, s.r.o. Poprad
 • Výroba závitovkových dopravníkov, EUROVIA SK, a.s. Košice – Barca
 • Modernizáciu pozberovej úpravy obilia – II. etapa (dve sila SC 10.70/14, t.j. 2x1.150 t), Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
 • Výroba a montáž reťazových dopravníkov RD 260, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Dopravné cesty k sušičke. Výkon 60 t/h, Libichov – Česká republika, SILO s.r.o. Stonařov
 • Pozberová úprava obilia – II. etapa, Čepřovice, Česká republika,  SILO s.r.o. Stonařov
 • Oprava čističky K 547, AGRO-VALALIKY, a.s. Moldava nad Bodvou
 • Oprava predčističky K 525, MOLD TRADE, s.r.o. Moldava nad Bodvou
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, TIBERI, s.r.o. Trenčín
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre PUO, AGROPROFIT Bešeňov a.s., Bešeňov
 • Výroba závitoviek a závitových listov, SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a.s. Jelšava, divízia Bočiar
 • Rozšírenie PUO o naskladnenie podlahového skladu, Greenpoint, s.r.o. Farná
 • Rekonštrukcia a modernizácie výrobne kŕmnych zmesí,  PPD „INOVEC“ Volkovce
 • Repasácia čističky K 545, AGROTECHNA s.r.o. Michalovce
 • Dodávka a montáž reťazového dopravníka k prevažovacej váhe, Dan - Farm s.r.o. Blahová
 • Dodávka a montáž kapsového dopravníka, SEMAT, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž STG pre PUO Uzeničky, Česká republika, Silo, s.r.o. Stonařov
 • Výroba reťazových dopravníkov pre ťažkú dopravu s čadičovou výstelkou, ILD SK, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, Regit Steel s.r.o. Rožňava
 • Pozberová linka obilia – II. etapa, Kryry Rakovník, Česká republika, Cmíral - Dvořák s.r.o. Stonařov
 • Výroba a montáž kapsového dopravníka a závitovkových dopravníkov na expedíciu technickej soli, Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, MENERT, s.r.o. Šaľa
 • Výroba zásobníkov a závitovkových dopravníkov v prevedení čierny plech a nerez, Bielorusko, PROKOP INVEST, a.s. Pardubice
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reťazových dopravníkov RD 260, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Dodávka a montáž kapsového dopravníka s výkonom75 t/hod, Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Oprava čističky PETKUS K 546, AGROSLUŽBY VK Giraltovce, s.r.o. Giraltovce
 • Montáž sušičky CF 320 a prísunových a odsunových ciest pre  RBR Farma, s.r.o. Nový Život, JUREX, s.r.o. Bratislava
 • Výroba teleskopických hubíc pre plnenie kamiónov, Bielorusko, PROKOP INVEST, a.s. Pardubice
 • Zvýšenie expedičnej kapacity /paralelná expedícia kamión/vagón, silo ADM Sečovce,  ADM Slovakia, s.r.o. Levice
 • Oprava čističky PETKUS K 547, SEMAT, a.s. Trnava
 • Dodávka a montáž kaspového dopravníka, AGRO-VÁH, s.r.o. Tešedíkovo
 • Výroba hláv a potrubí pre reťazové dopravníky RD 420 a RD 315, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Oprava predčističky PETKUS K 527, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Oprava čističky ASP 750, MKM STRED, s.r.o. Družstevná pri Hornáda
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2012

Referencie 2012

 • Pozberová úprava obilia + sušička MC 675 s výmenníkom tepla pre bioplynku, RUPOS, s.r.o. Ružindol
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC L 1350 + čistička PETKUS A 09, GAMA PD Pavlovce nad Uhom
 • Výroba kapsových dopravníkov pre ťažkú dopravu, DELTA STEEL, s.r.o. Prešov
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, prevedenie nerez, hardox, čierny plech, NMH, s.r.o. Sereď
 • Pozberová úprava obilia a sklad obilia, 12 x Silo Vítkovice, čistička + predčistička Bühler, sušička Alvan Blanch, výkon linky 120 t/hod, Úněšovský statek a.s. Úněšov
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, MENERT, s.r.o. Šaľa
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, ROYAL PELLETS s.r.o., Detva
 • Rekonštrukcia pozberovej úpravy obilia na výkon 120t/hod, Poľnohospodárske družstvo Modrý Dunaj Šamorín
 • Výroba segmentov závitoviek a záv. dopravníkov, Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitoviek a celých závitoviek, SMZ Jelšava, a.s. DZ Bočiar
 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5, Roľnícke družstvo Petrová Ves
 • Výroba filtrov a oceľových konštrukcií, Ing. BORIS TONČÍK, Banská Bytrica
 • Pozberová úprava obilia, Poľnohospodárske družstvo Malcov
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC L 2550, čistička TAS 154, pneum. predčistička, výkon linky 120 t/hod, Greenpoint, s.r.o. Farná
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC L 1350, Ing. Ladislav Gogoľa – SHR, Imeľ
 • Pozberová úprava obilnín so sušičkou MC 975 a naskladnenie podlahové skladu, výkon predčistenia je 25 t/hod pri pšenici – II. etapa, AG H - N Nevidzany, s.r.o. Červený Hrádok
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku L 2550, Patriot, s.r.o. Malý Cetín
 • Modernizáciu pozberovej úpravy obilia – I. etapa (dve sila SC 10.70/14, t.j. 2x1.150 t + čistička PETKUS A09), Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
 • Výroba segmentov závitoviek a záv. dopravníkov, SPIŠCOL, s.r.o., Spišská Nová Ves
 • Výroba a montáž strojnej technológie a váhy pre PUO, Matex, s.r.o. Veškovce
 • Výroba a montáž strojnej technológie a pneum. predčističky pre PUO, Agroban, s.r.o. Bátka          
 • Dodávka a montáž technológie  pozberovej linky v  rámci realizácie investičného projektu “ Posklizňové linky a sila na obiloviny a olejniny pro OZOS, a.s.” – II. etapa, výstavba sušárny, Tekro, spol. s r.o. Praha, Višňová 2/484, 14000 Praha 4
 • Výroba závitovkových a korčekových dopravníkov, CT Servis Partner, s.r.o. Prešov
 • Výroba pásového a závitovkového dopravníka, HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Strážske
 • Úprava dopravných ciest Mlyn Trenčan, Mlyn Trenčan spol. s r. o. Trenčianska Turná
 • Repasácia čističiek PETKUS K 523, 2 ks, Poľnohospodárske družstvo Nižná
 • Repasácia čističiek PETKUS K 527, 2 ks, Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. Bardejov
 • Dodávka a montáž predčističky K 523, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Rekonštrukcia aspirácie a dopravy prachov, ADM Slovakia, s.r.o. Levice, stredisko Sečovce
 • Výroba náhradných dielov a dierovaných plechov na hvozdy, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba závitoviek, KOHAFLEX, s.r.o. Banská Bystrica
 • Generálna oprava závitovkových dopravníkov DZ 500, 2 ks, Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš
 • Repasácia čističky K 527, PPD Inovec Volkovce
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, SILVERGAS s.r.o. Bardejov
 • Výroba závitových listov – HARDOX, Specialty Minerals Slovakia spol. s.r.o. Ružomberok
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, ZMOP, s.r.o. Modrá
 • Výroba kapsového dopravníka na dopravu sladovníckeho jačmeňa, AGROEKS, a.s. Bojnice
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka na dopravu pilín, Izzard, s.r.o. Liptovský Mikuláš
 • Dodávka váhy na BIG-BAG-y, Centr.výskumu RV Piešťany, VŠS Malý Šariš
 • Repasácia čističky PETKUS K 527, KTJ PARMEL, s.r.o.  Kamenín
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, AMAN, s.r.o. Markušovce
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, TIBERI, s.r.o. Trenčín
 • Výroba závitoviek pre posýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Modernizácia skladových priestorov a priestorov kompresorovne prevádzky mlynu Trebišov, PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra
 • Rekonštrukcia pozberovej linky Čepřovice, ZOD Předsalavice, SILO, s.r.o. Stonařov
 • Výroba nerezových závitoviek,  ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Košice
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2011

Referencie 2011

 • Pozberová úprava obilia so sušičkou MC 370, Čáslavice, Cmíral-Dvořák, s.r.o. Stonařov
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, ZMOP, s.r.o. Modrá
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, MENER, s.r.o. Šaľa
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, ZTS VVÚ Machinery s.r.o. Košice
 • Korčekový a reťazový dopravník + ostatná STG na dopravu močoviny, DIAKOL Strážske, s.r.o.
 • Pozberová úprava obilia a sklad obilia, Kryry, Cmíral-Dvořák, s.r.o. Stonařov
 • Pozberová úprava obilia a sklad obilia, Agrokomplex Kunovice, a.s., Cmíral-Dvořák, s.r.o. Stonařov
 • Korčekové dopravníky, 2 ks ťažká doprava, NOXWEL, s.r.o. Vojčice
 • Výroba filtrov a oceľových konštrukcií, Ing. BORIS TONČÍK, Banská Bytrica
 • Rekonštrukcia dopravníkov pozberovej linky, PD Želiezovce
 • Rozšírenie pozberovej úpravy obilia + PETKUS A 09 + nadstavba sušičky MC 675, PD Rastislavice
 • Dodávka a spustenie do prevádzky predčističky SCHMIDT-SEEGER SMA 203, PD Močenok
 • Korčekové dopravníky, 2 ks ťažká doprava, QWERT s.r.o., Most
 • Závitovkové dopravníky, 8 ks, omietkové zmesi Rakovec, AGREKS, a.s. Bojnice
 • Čistička obilia PETKUS A 12, PD Dunajská Lužná
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC 975 + předčistička SMA 10, AGH-N Nevidzany, s.r.o. Červený Hrádok
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC 570, AGROPRODUKT, s.r.o. Nový Ruskov
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku MC 675, PŠD Krakovany
 • STG pre riešenie vykládky močoviny, DUKOL Ostrava, s.r.o.
 • Linka na výrobu peliet , BIMPEX, s.r.o. Prešov
 • Pásové dopravníky PD 600, l-10 a 22 m, BEKER-MP, s.r.o Fričovce
 • Pásové dopravníky PD 400, L-4,5m, 2 ks, BRAND FOOD, s.r.o. Topoľčany
 • Rozšírenie pozberovej linky o sušičku MC 975 a predčističku SMA 10, SHR Jozef Šimončík, Veľký Lapáš
 • Montáž a dodávka dopravníkov, Donau farm, s.r.o. Šamorín
 • Rozšírenie pozberovej linky o sklad obilnín, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Prestavba sušičky MC 10.75 na MC 11.85, PD Šamorín
 • Dodávka a montáž dopravníkov k moričke, SEMA HŠ, s.r.o. Sládkovičovo
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, AMAN, s.r.o. Markušovce
 • Výmena šrotovníka v VKZ, Agrifop, a.s. Stakčín
 • Dodávka a montáž STG a VZT potrubia počas ročnej odstávky, PALMA GROUP, a.s. str. Sečovce
 • Reťazové a závitovkové dopravníky pre dopravu zinkovej beloby, STROSTALEX, s.r.o. Breatislava
 • Reťazové a korčekové dopravníky na výkon 220 t/hod – ENVIRAL Leopoldov, AGROEKS, a.s. Bojnice
 • Korčekový dopravník KD 30.13, BRAND FOOD, s.r.o. Topoľčany
 • Pozberová úprava obilia + sušička MC 10.75 + predčistička SMA 20, SHR Páleník, Lukáčovce
 • Pozberová úprava obilia – sušička MC 1175 + predčistička K 527, SHR Mária Molnárova, Tachty
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, SILVERGAS s.r.o. Bardejov
 • Výroba segmentov závitoviek, HARDOX – rôzne priemery, SMZ, a.s. Jelšava
 • Výroba hláv reťazových dopravníkov RD-260,  2+2 ks, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba segmentov závitoviek – rôzne priemery, CWT Metal s. r. o. Brzotin
 • Dodávka a montáž sušičky MC CF 520, EKOPRODUKT, s.r.o. Brusnica
 • Výroba závitoviek pre sýpacie vozy, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Reťazovo-pásový dopravník, Defunder, s.r.o. Slovenská Ľupča
 • Reťazové dopravníky, RT 260, Mlyn, a.s. Sládkovičovo
 • Výroba závitoviek, EUROVIA SK, a.s. Košice – Barca
 • Výroba nerezovej závitovky s hriadeľom, BRICO, s.r.o. Trnava
 • Pásový dopravník, PD 500, ST.NICOLAUS, a.s. Liptovský Mikuláš
 • Výroba nerezových segmentov závitoviek fi. 570 mm, NMH, s.r.o. Šaľa
 • Výroba sitového triediča granúl, BESTLAND AG, Switzerland pre Interfood, s.r.o. Strážske
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Kompletné renovácie čističiek PETKUS a ASP 750
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk