Katalóg produktov

Kategória: Dopravníky

Korčekový (kapsový) dopravník je určený na dopravu sypkých materiálov (obilniny, olejniny, strukoviny, obilné šroty, výlisky, peletky, granulky, vápno, cement, magnezit ako aj iných prachových materiálov) v kolmom smere. Nie je vhodný na dopravu lepkavých materiálov.

Kategória: Dopravníky

Ľahký pásový dopravník je určený pre plynulú alebo prerušovanú dopravu sypkého alebo drobného kusového materiálu v stavebníctve, poľnohospodárstve, uhoľných skladoch, v ťažbe piesku,štrku, na skládkach a pod.

Dopravníky sú zložené z týchto častí:

  • hnacia stanica s pohonom
  • hnacia stanica
  • dopravný pás
  • rám
  • bočné vedenie
Kategória: Dopravníky
Reťazový dopravník je určený na prepravu sypkých materiálov v agrosektore a priemysle a to hlavne obilnín, olejnín, strukovín, ako aj pre dopravu produktov v prachovej forme.

Pracuje v horizontálnej polohe resp. pod uhlom max. 10 - 15o, ako samostatné zariadenie, alebo ako príslušenstvo strojov a technologických liniek. Pre potreby prekonávania väčších stúpaní doporučujeme použiť zalomené reťazové dopravníky. Reťazové dopravníky môžu pracovať ako jednosmerné, obojsmerné a bezzvyškové.

Kategória: Dopravníky

Materiál sa dopravuje otáčaním závitovky v žľabe, resp. v trubke. Závity závitovky posúvajú materiál po dne žľabu až k výsypke, ktorou materiál vypadáva.

Závitovkový dopravník je kruhového alebo žľabového tvaru, spojený z dvoch častí.
Skladá sa z:

  • dopravných žľabov priskrutkovaných k sebe cez príruby
  • vstupného a výstupného žľabu
  • pohonu
  • veka dopravníka

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk