Katalóg produktov

Prepravník kŕmnych zmesí je určený k rozvozu a preprave kŕmnych zmesí alebo šrotov od výrobne kŕmnych zmesí resp. od centrálnej prípravovne do zásobníkov sypkých jadrových krmív.

Najmodernejším a najlepšie zmechanizovaným spôsobom uskladnenie zrnín je skladovanie v obilných silách.

Široká škála a všestrannosť pozinkovaných síl s plochým alebo kužeľovitým dnom ich predurčujú na dlhodobé skladovanie rôznorodých suchých zrnitých a granulovaných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

EXTRUDER ED - ED 30, ED 55, ED 70

Extrudér  ED   je určený pre spracovanie  zrnín, kukurice,  sóje resp. vopred pripravených kŕmnych zmesí na vysoko kvalitné krmivo pre výživu hospodárskych zvierat (extrudovaná sója, krmivo pre psov, mačky a pod.).

Extrudér ED  je určený hlavne na sparovanie sóje, nakoľko bôby z bežne známych druhov sóje sú pre priamu konzumáciu nepoužiteľne.

Aby sa odstránili tieto negatívne vlastnosti sóje sú jej bôby vystavené  v extrudéry  vysokému tlaku a teplote, pri  ktorej dochádza k želatineniu škrobu, denaturácii bielkovín a pri výstupe sa poklesom tlaku znižuje obsah vody. Výsledným produktom je ľahko stráviteľný extrudát, tepelne a tlakovo ošetrený.

Gravitačné - vertikálne štorovníky - technické parametre v obrázku

  • Ponúkame lisované naberáky tzv. slzičkového tvaru v prevedení oceľ, nerez a plast.
  • Dopravné pásy pre kapsové dopravníky - oleju odolné, potravinárske, antiabrazívne, antistatické a pod.
  • Gurtňové skrutky pre uchytenie naberákov do dopravného pásu v prevedení oceľ a nerez.
 So stúpajúcimi nárokmi na životné prostredie, sa čoraz naliehavejším problémom v mnohých podnikoch javí výrazná prašnosť pri plnení voľne ložených materiálov ako zrno, šroty, kŕmne zmesi, vápno, cement a pod. do nákladných aut, vagónov, lodí a podlahových skladov. Táto prašnosť spôsobuje nielen zaťaženie životného prostredia a zhoršenie pracovných podmienok, ale dochádza pri nej aj k významným stratám výrobku a zvýšeným nákladom na čistenie okolia.

Všetky šrotovníky SKIOLD sú vhodné pre šrotovanie všetkých druhov zrnín do kŕmnych zmesi. Vďaka integrovanému transportnému ventilátoru je možné ich veľmi jednoducho zakomponovať do liniek na výrobu kŕmnych zmesí. Ventilátor dopravuje zošrotovaný materiál a súčasne ho aj ochladzuje tak, aby bolo možné jeho správne následne skladovanie.

Prvky spádovej dopravy slúžia pre usmernenie toku sypkých a nelepivých materiálov ako je obilie, šroty, výlisky, PVC granulát, peletky a pod., pri použití mechanickej dopravy (reťazové, pásové, korčekové, závitovkové dopravníky).

Prvky spádovej dopravy rozdeľujeme na :

  • usmerňovacie prvky
  • výpady
  • DUREP (dvojcestný a uzatvárací regulačný prvok)
  • Spádové potrubia a kolena

Sitá do čističiek PETKUS, Buhler, ASP resp. podľa dodaného vzoru.

Sitá do šrotovníkov - vertikálnych, horizontálnych.

Vzduchová predčistička je určená k odstráneniu ľahkých a jemných minerálnych a organických prachových častíc zo všetkých druhov zrnín.

Jej veľkou výhodou je skrutková konštrukcia a pozinkované prevedenie. Svojim prevedením a účinnosťou je veľmi výhodná pre umiestnenie do spádového potrubia alebo na výpad ľubovoľného dopravníka ako sólo zariadenie alebo ako predčistička pred sitové resp. bubnové čističky a predčističky. Veľmi účinné je jej umiestnenie na začiatku pozberovej linky, skladu obilia, výrobni kŕmnych zmesí a pod., kde zabezpečí výrazne zníženie obsahu prachových častí v spracovávanom materiály.

Naša firma PREMETAL MON, s.r.o. vyrába technológiou vysekávania, ohýbania a skrutkovania priamo z pozinkovaných plechov, štvorcové zásobníky, ktoré sa využívajú ako expedičné, skladovacie alebo medzioperačné.

  1. Zásobníky expedičné (EZ)

Expedičné zásobníky sú prioritne určené pre expedíciu zrnín z pozberových liniek, výrobní kŕmnych zmesí, skladov obilia a pod. priamo do dopravných prostriedkov.

Samotné expedičné zásobníky sú umiestnené na podjazdnej oceľovej konštrukcií, ktorá umožňuje mobilným dopravným prostriedkom voľný prechod pod expedičnými zásobníkmi a ich veľmi rýchle plnenie.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk