Katalóg produktov

Sila - skladovacie, medzioperačné, expedičné

Kategória: Ostatné výrobky
Cena len pre autorizovaných

Najmodernejším a najlepšie zmechanizovaným spôsobom uskladnenie zrnín je skladovanie v obilných silách.

Široká škála a všestrannosť pozinkovaných síl s plochým alebo kužeľovitým dnom ich predurčujú na dlhodobé skladovanie rôznorodých suchých zrnitých a granulovaných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach, ako sú poľnohospodárske podniky, sklady obilia, pivovary, sladovne, liehovary, výrobne kŕmnych zmesí, mlyny, ale aj pre skladovanie surovín pre plastikársky priemysel a biopalivá.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk