Katalóg produktov

Prepravník kŕmnych zmesí PKZ-5,5

Kategória: Ostatné výrobky
Cena len pre autorizovaných

Prepravník kŕmnych zmesí je určený k rozvozu a preprave kŕmnych zmesí alebo šrotov od výrobne kŕmnych zmesí resp. od centrálnej prípravovne do zásobníkov sypkých jadrových krmív.

Plnenie prepravníka kŕmnych zmesí sa uskutočňuje mechanicky pomocou dopravníka alebo samospádom z podjazdných zásobníkov. Vyprázdňovanie sa vykonáva pomocou tlaku vzduchu z vlastného kompresora, ktorý je poháňaný od vývodového hriadeľa traktora. Krmivo sa tak pomocou tlaku vzduchu a ohybnej hadice dopraví do zásobníka.

Vyprázdňovanie uľahčuje vzduchový čerič umiestnený v stenách prepravníka.

Technické hodnoty prepravníka :

Maximálna výška                        3.360 mm         Výtlačná dĺžka                              15 m

Maximálna šírka                          2.460 mm         Čas vyprázdňovania            15 - 22 min

Maximálna dĺžka                         4.600 mm         Dovolená prepravná rýchlosť 15 km.h-1

Pohotovostná hmotnosť                1.530 kg         Svahová dostupnosť                          6o

Objem zásobníka                              5,5 m3         Pracovný tlak kompresora        180 kPa

Úžitková nosnosť                          4.400 kg         Výkon použitého traktora          50 kW

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk