Katalóg produktov

Segmentová závitovka - závitovkové segmenty

Kategória: Závitovky
Cena len pre autorizovaných

Závitovka resp. šnekovnica, je srdcom všetkých dopravníkov, ktoré pre dopravu sypkých, zrnitých a nelepivých materiálov využívajú otáčavý pohyb závitovky umiestnenej v žľabe resp. v trubke.  So závitovkami rôzneho priemeru a dĺžky sa môžeme stretnúť aj v kombajnoch, rezačkách, prepravníkoch kŕmnych zmesi, miešacích kŕmnych vozoch, posýpacích vozoch, ale aj v bioplynových staniciach,. miešačkách kŕmnych zmesí, miešačkách omietkových zmesí a pod. 

Na svete je niekoľko výrobcov, ktorí vyrábajú tzv. ťahané závitovky. Sú to závitovky, ktoré sa vyrábajú stáčaním hlbokoťažnej plochej pásovej ocele na špeciálnych strojoch. Výsledkom je súvislá závitovka, väčšinou v dĺžke tri alebo šesť metrov s presne určeným priemerom a stúpaním závitovky. Zmena oproti štandardným priemerom a stúpaniam je následne časovo a finančne veľmi náročná.

Naša firma už niekoľko rokov prináša na trh závitovky vyrábane zo segmentov resp. ponúka výrobu samostatných segmentov závitoviek podľa konkrétnych požiadaviek našich odberateľov. Výhodou nami ponúkaných segmentov závitoviek oproti ťahaným závitovkám, je ich rovnaká hrúbka pri koreni, t.j. stredovej trubke, ako aj pri obvode závitovky. To zvyšuje životnosť a znižuje opotrebovateľnosť takejto závitovky. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je takmer neobmedzená variabilita priemeru a stúpania segmentov závitoviek ako aj hrúbka listu.

Štandartne ponúkame výrobu závitoviek a závitovkových segmentov až do priemeru 650 mm a hrúbky plechu 12 mm pri rôznych prevedeniach stúpania.

Materiál : čierny plech, nerez, hardox

Avšak ani výroba segmentov nad tento priemer nie je nemožná, len už vo veľkej miere závisí od priemeru stredovej trubky a šírky listu segmentu. 

Požadované parametre segmentov závitoviek :

  1. Orientácia závitovky - pravá/ľavá
  2. D - priemer závitovky
  3. d - priemer stredovej hriadele/trubky
  4. S1, S2 ... Sn - stúpanie segmentu závitovky
  5. pl - hrúbka listu/segmentu závitovky

Formulár pre zadanie vášho dopytu na závitovkový dopravník alebo závitovkové segmenty nájdete tu :  Formulár závitovkového dopravníka 

Nakres segzavitovky

Zav segmenty 01

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk