Referencie

Referencie 2014

Referencie 2014

 • Výroba a montáž dopravníkov na PUO Klín nad Bodrogom, AGROREAL, a.s. Streda nad Bodrogom
 • Repasácia čističky PETKUS K 527, PD Nižný Hrušov
 • Výroba žľabových závitovkových dopravníkov s teplotnou odolnosťou do 150 OC, SPIŠCOL, s.r.o. Spišská N.V.
 • Oprava čističky PETKUS K 527 a výmena dopravníkov na PUO, PD Dolný Oháj Výroba nerezovej závitovky, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba a montáž záv. dopravníka na dopravu bentonitu, KREMNICKÁ BÁNSKA SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Kremnica
 • Generálny dodávateľ obilného sila 6 x 1.450 t + 445 t– technológie a stavebnej časti Chotiměř, BOR, s.r.o. Choceň
 • Výmena dopravníkov v obilnom sile s výkonom 75 ton/hodina, Mlyn Sládkovičovo a.s. Sládkovičovo
 • Výroba obojsmerného reťazového dopravníka RT 360, L-28 m, INTABO s.r.o., Tábor
 • Výroba rekuperácie pre sušičku Mathews Company type  Legacy 1250, DJULI INGENEERING Ltd. Stará Zagora, Bulgaria
 • Výroba obežných závitoviek pre sila LIPP, PD Chynorany
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZT 250, L-4.070mm a L-10.225mm, ILD SK, s.r.o. Košice
 • Dodávka a montáž Váhy BIG-BAG a reťazového dopravníka pre expedíciu, LEGUSEM, s.r.o. Horná Streda
 • Výroba pásového dopravníka s pojazdom na dopravu drevoštiepky, KOKSMONT a.s. Košice             
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre PUO Uzeničky, Česká republika,  SILO s.r.o. Stonařov
 • Dodávka a montáž strojnej technológie pre PUO Choustník, Česká republika,  SILO s.r.o. Stonařov
 • Repasácia čističky PETKUS K 527, WOOD s.r.o  Radošina
 • Úpravu technológie pre prísun a odsun obilnín od čističky, PROAGROS Levice, s.r.o.
 • Výmena dolných hláv kapsového dopravníka, PD Neverice
 • Výroba pásového dopravníka PD 500, L-12 m, MENERT, s.r.o. Šaľa
 • Dodávku a montáž dopravníkov na drevnú štiepku pre kotolne, Spravbytherm s.r.o.Kežmarok
 • Výroba kapsového dopravníka, zalomeného reťazového dopravníka a klapiek fi. 219, FARMIX, a.s. Radomyšl
 • Výroba reťazových dopravníkov RT 160, 2 ks, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Repasácia čističiek PETKUS K 547 a K 527, Poľn. družstvo „ŠARIŠAN“ Svinia
 • Dodávka 600 metrov dopravných pásov vrátane naberákov na kapsové dopravníky, AGROPODNIK, a.s. Trnava
 • Sitá + náhradné diela na čističku PETKUS K 527, Roľ. družstvo Turá Luka
 • Oprava dopravníkov na sile v Hniezdnom, Gurman, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • Výroba a montáž obežných závitoviek do sil LIPP, Poľn. družstvo Chynorany
 • Výroba nerezového kapsového dopravníka, NOXWEL, s.r.o. Sečovce
 • Repasácia čističky PETKUS K 527,    Agro Čergov ,s.r.o Čergovská 583  086 41 Raslavice
 • Závitovkový dopravník DZ 500, 2 ks, L-19,3 m pre dopravu zeleného sladu, AGROEKS, a.s. Piešťany
 • Výroba pozinkovaného dopravníka DZ 320, L-15m, PD Veľký Ďúr
 • Zvýšenie skladovej kapacity o 2 x 2.560 t, Liaharenský podnik Nitra, a.s., stredisko Vráble
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ200, L-1,5m, 2 ks s prírubou 500 x 1500mm, METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba a montáž závitovkového dopravníka DZ150, L-6140mm, DURPEG s.r.o. Terchova
 • Výroba pozinkovaného závitovkového dopravníka DZ 200, L-9 m, Kolagrex Int., spol. s r.o.
 • Kolárovo
 • Modernizácia linky na spracovanie hrachu a strukovín s cieľom zlepšiť kvalitu čistenia a zvýšiť prevádzkové a skladové kapacity, KRUP, s.r.o. Banská Bystrica
 • Výroba domiešavač jemného prachu 450kg/m3, DZ800, l – 6 m, IZONIL GROUP s.r.o.
 • Výroba pásového dopravníka PD 500, L-4m, SLOVENSKE MAGNEZITOVE ZAVODY, a.s. Jelšava
 • Výroba vzduchotnického potrubia, prechodov a kolien, EKOTECHNA, s.r.o. Prešov
 • Výroba závitoviek s hardoxovými listami a nerezovou stredovou trubkou pre dávkovač biomasy do reaktora bioplynovej stanice, 5 ks, Bioplyn Rozhanovce, s.r.o Košice
 • Dodávka a montáž chladiacej kolóny pre VKZ Vráble, TEKRO Nitra, s.r.o. Nitra
 • Výroba dopravníkov DZ 250, 4 ks, KD 30-13, 1 ks, klapky fi. 152, 2 ks, Sladovňa SESSLER, a.s. Trnava
 • Výroba komponentov dopravníkov pre Calmit Tisovec, DELTA STEEL, s.r.o. Prešov
 • Výroba sústavy dopravníkov DZT 250 a DZT 320 v nerezovom prevedení pre bioplynovú stanicu, SCBC, s.r.o.Stropkov
 • Výroba pásového dopravníka PD 400, L-10 m na dopravu kalu, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 • Výroba dvoch kusov závitoviek v nerezovom prevedení, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Dodávka a montáž dopravníkov pre pozberovú úpravu obili v Zemplínskom Hradišti, RAFTYS SLOVAKIA, s.r.o. Nové Zámky
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk