Katalóg produktov

Zásobníky - expedičné, skladovacie, medzioperačné

Kategória: Ostatné výrobky
Cena len pre autorizovaných

Naša firma PREMETAL MON, s.r.o. vyrába technológiou vysekávania, ohýbania a skrutkovania priamo z pozinkovaných plechov, štvorcové zásobníky, ktoré sa využívajú ako expedičné, skladovacie alebo medzioperačné.

 1. Zásobníky expedičné (EZ)

Expedičné zásobníky sú prioritne určené pre expedíciu zrnín z pozberových liniek, výrobní kŕmnych zmesí, skladov obilia a pod. priamo do dopravných prostriedkov.

Samotné expedičné zásobníky sú umiestnené na podjazdnej oceľovej konštrukcií, ktorá umožňuje mobilným dopravným prostriedkom voľný prechod pod expedičnými zásobníkmi a ich veľmi rýchle plnenie.

Výhody expedičných zásobníkov :

 • podjazdná výška od 4,5 m
 • skrutková konštrukcia
 • modulové prevedenie
 • rýchle plnenie dopravných prostriedkov
 • možnosť osadenia ako samostatne stojace, v rade alebo v batérií (štvorec, obdĺžnik)
 • možnosť osadenie tenzometrickými váhami, pre kontrolu naplnenia a zaťaženia dopravných prostriedkov
 • možnosť doplniť rebrík, obslužnú lávku

Expedičný zásobník 4 x 4 m - EZ s podjazdnou OK 4,5 m:

Typ zásobníka

Celkový objem (m3)

Kapacita      (t)

Celková výška (mm)

EZ - 4x4/1

24

18,0

8.200

EZ - 4x4/2

34

25,5

8.850

EZ - 4x4/3

45

33,7

9.500

EZ - 4x4/4

55

41,2

10.150

EZ - 4x4/5

65

48,7

10.800

EZ - 4x4/6

76

57,0

11.450

EZ – 4x4/7

86

64,5

12.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita zásobníkov je stanovená pre objemovú hmotnosť 750 kg/m3.

2. Zásobníky skladovacie (SZ)

Skladovacie zásobníky slúžia na dočasné a trvalejšie uskladnenie sypkých a nelepivých materiálov ako je obilie, šroty, výlisky, PVC granulát, peletky a pod.

3. Zásobníky medzioperačné (MZ)

Medzioperačné zásobníky slúžia na krátkodobé uloženie spracovávaného sypkého a granulovaného materiálu v rôznych technologických linkách a na vyrovnávanie rozdielnej výkonnosti základných prvkov technologickej linky, čím sa zabezpečuje plynulý chod celej linky.

Zásobníky sú vyrobené z pozinkovaného plechu o hrúbke 2 až 3 mm v závislosti od veľkosti a kapacity zásobníka. Nohy sú vyrábane z plechu hrúbky 4 mm.  Všetky časti zásobníka, t.j. výsypka, telo zásobníka ako aj prípadná strecha sú spájané skrutkovými spojmi.

Zásobníky sa dodávajú v rozloženom stave a môžu byť dodávané v prevedení :

 • výsypka s nohami
 • výsypka s nohami + štvorcová nadstavba o výške od 0,5 m   do 5 m
 • profil zásobníka 1x1, 1.5x1.5, 2x2, 2.5x2.5 m
 • výsypka s nohami + štvorcová nadstavba + strecha s kontrolným otvorom
 • batéria zásobníkov so spoločnými stenami v rôznych kombináciách

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk