Katalóg produktov

Závitovkový dopravník

Kategória: Dopravníky
Cena len pre autorizovaných

Materiál sa dopravuje otáčaním závitovky v žľabe, resp. v trubke. Závity závitovky posúvajú materiál po dne žľabu až k výsypke, ktorou materiál vypadáva.

Závitovkový dopravník je kruhového alebo žľabového tvaru, spojený z dvoch častí.
Skladá sa z:

  • dopravných žľabov priskrutkovaných k sebe cez príruby
  • vstupného a výstupného žľabu
  • pohonu
  • veka dopravníka

Dopravné žľaby v takomto prevedení tvoria kompaktnú tuhú sústavu. Veko dopravníka uzatvára voľný koniec. Na dopravníku môžu byť osadené snímače signalizujúce otáčky a preplnenie. Závitovka aj žľab môžu byť vyrobené z plechov štandardných hrúbok do 3 mm alebo z hrubostenných pechov do hrubky závitovky 10 mm a žľabu 6 mm. Je možné dodávať aj samostatné časti dopravníka, t.j. závitovky so stredovou hriadeľou aj bez nej, segmenty závitovky a žľaby. Násypka dopravníka nesmie zasahovať stredové ložisko, výsypka zase styk koryta. Maximálna dĺžka závitovkového dopravníka nesmie prekročiť 30m, inak sa dávajú pohony na oba konce dopravníka. Príruby sú podľa STN 26044.

Prílohy

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk