Katalóg produktov

Pozberová linka a sklad obilia - pozinkované silá

Cena len pre autorizovaných

Pozberová linka a sklad obilia predstavujú technologickú linku, ktorej poslaním je nielen úprava obilia  resp. všetkých zrnín dovezených od kombajnov z poľa, do stavu vhodného pre dlhodobé skladovanie, ale jej úlohou je zabezpečiť aj samotné dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín, pri zachovaní všetkých požadovaných kvalitatívnych parametrov a pred vyexpedovaním resp. pred predajom následnému odberateľovi ich upraviť do stavu vhodného na následné použitie v spracovateľskom priemysle (sladovne, mlyny, výrobne kŕmnych zmesí, lisovne oleja, výroba biopaliv, liehu a pod. . 

Môžeme smelo povedať, že každá pozberová linka, ktorú sme zrealizovali, je jedinečná a niečím špecifická. Ale na druhej strane platí, že všetky pozberové linky pozostávajú z týchto základných technologických celkov :

1. Príjem zrnín na pozberovú linku

Správne navrhnutý príjem zrnín pre pozberovú linku so skladovaním v obilných silách predstavuje základný predpoklad pre optimálne využitie zberovej (žatevnej) linky (počet kombajnov, prísun zrna z poľa) ako aj samotné využitie kapacity pozberovej linky. Príjem zrnín musí byť dimenzovaný tak, aby neblokoval prísun zrna z poľa a zároveň predstavoval minimálne nároky a náklady na obsluhu a údržbu príjmu počas žatvy.

2. Predčistenie a čistenie zrnín

Zrno určené pre dlhodobejšie skladovanie musí prejsť procesom predčistenia resp. čistenia, aby dosiahlo parametre nevyhnutné pre danú dobu skladovania. Naša firma dlhoročne spolupracuje pri riešení a navrhovaní najvhodnejšej predčističky/čističky s renomovanými firmami v tejto oblasti a to hlavne s firmami BuhlerPetkus, ktoré sú zárukou vysokej kvality, výkonnosti a životnosti nimi ponúkaných strojov a zariadení.

3.Sušenie

Zrno pre dlhodobé uskladnenie musí mať požadovanú skladovaciu vlhkosť. Ak zoberieme do úvahy priebeh počasia v posledných rokoch, tak musíme konštatovať, že dosiahnuť skladovaciu vlhkosť u mnohých druhov obilnín a olejnín bez použitia sušiarne je takmer nemožné. Z tohto dôvodu sa naša firma zaoberá inštaláciou a dovozom kontinuálnych sušičiek od firmy Mathews Company.

4. Skladovanie

V poľnohospodárskych podnikoch a podnikoch agrosektora sa môžeme stretnúť s uskladňovaním obilia v rôznych typoch a prevedeniach skladovacích síl. Pokiaľ v minulosti to boli hlavne betónové silá a silá zo smaltovaných plechov tzv. silá typ Vítkovice, v súčasnej dobe sú najrozšírenejším spôsobom dlhodobého skladovania pozinkované silá vyrobené z profilovaných pozinkovaných plechov. Široká škála a všestrannosť použitia pozinkovaných síl s plochým  alebo  kužeľovitým dnom ich predurčujú na dlhodobé skladovanie všetkých druhov zrnín aj vďaka monitorovaniu a možnosti regulácie základných parametrov skladovaných komodít.

5. Expedícia

Vyčistené, vysušené a preskladnené zrno sa z obilných síl vyskladňuje prostredníctvom expedičných zásobníkov kruhového alebo štvorcového tvaru umiestnených na podjazdnej oceľovej konštrukcií  a pomocou bočného vyskladnenia inštalovaného priamo na stene skladovacích síl.  

Fotogaléria skladov obilia s pozinkovanými sílami

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk