Katalóg produktov

Kategória: Čističky

LAGA GrainPlus

         Sitová čistička GrainPlus je kompaktné a investične veľmi prijateľné preosievacie zariadenie vhodné pre nové alebo existujúce pozberové linky. Je to ekonomické riešenie pre malé výkony do 50 t/hod (pre pšenicu), pre malé a stredné poľnohospodárske podniky, mlyny alebo pivovary. GrainPlus vďaka možnosti doplniť základný stroj o voliteľnú výbavu, umožňuje nakonfigurovať konečnú podobu tohto zariadenia tak, aby maximálne vyhovovala požiadavkám zákazníka kladeným na výsledný produkt. Zákazník si môže vybrať vstupnú aspiráciu, výstupnú aspiráciu, magnet ako aj širokú škálu perforácií sít pre zvýšenie účinnosti čistenia.

Kategória: Čističky

Čističky od firmy PETKUS  sú určené pre použitie pri predčistení, intenzívnom čistení a čistení osiva v najvyššej kvalite a v každom stupni čistenia. Sú vhodné pre všetky čistiace úlohy od jednoduchých až po najkomplikovanejšie druhy materiálu.    

Pre rozdielne druhy materiálu (drobné, zrnité, ťažko tečúce a pod) sú k dispozícií rôzne profilované plniace valce :

  1. Bubnový valec – pre všetky druhy materiálu
  2. Ježovi valec – pre ťažko tečúci materiál.

Vďaka vhodnému napojeniu bude v spolupráci s dávkovacou klapkou dosiahnuté rovnomerné rozdelenie hmoty v sitovom triediči. Posun materiálu prebieha rovnomerne a automaticky sa prispôsobuje priechodnosti. Obsluha len nahrubo nastaví záťažovú dávkovaciu klapku podľa priechodnosti a sypnej hustoty materiálu a rovnomerné prisúvanie hmoty po celej pracovnej šírke sa potom už deje samočinne.

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk